Διαθλασίμετρο Κρασιού 0-22o Baume, 0-40% Brix & 0-25 % vol (101390)

Κωδ Προϊοντος: : ΓΕ1975
24h.gif
Διαθλασίμετρο οπτικό, ειδικό για τη μέτρηση των σακχάρων και τον υπολογισμό της αλκοόλης στο μούστο.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

  • Εύρος μέτρησης σακχάρων: 0 – 40% Brix.
  • Ακρίβεια μέτρησης σακχάρων: ±0,2% Brix.
  • Εύρος μέτρησης βαθμών Baume: 0°– 22° Be
  • Ακρίβεια μέτρησης σακχάρων: ±0,2° Baume (Be)
  • Εύρος μέτρησης αλκοόλης: 0 – 25 % vol
  • Ακρίβεια μέτρησης αλκοόλης: ±0,2% vol
  • Αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας (ATC) από + 10° έως +30° C.


Χαρακτηριστικά Και Οφέλη:

  • Οπτικό φορητό διαθλασίμετρο κρασιού.
  • Μετράει τα σάκχαρα του κρασιού, μούστου, φρούτων, χυμών, κ.α.
  • Λειτουργεί μόνο στο φως της ημέρας με λίγες σταγόνες από το δείγμα
  • Eίναι απόλυτα ακριβές και κατάλληλο για επαγγελματική χρήση
  • Συ παραδίδεται σκληρή θήκη για προστασία και μεταφορά
  • Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στο χρόνο ακόμα και με συνεχή χρήση.

Τρόπος λειτουργίας:

  • Αρχικά, πλένονται οι επιφάνειες του πρίσματος και του καλύμματος με αποσταγμένο νερό, και σκουπίζονται προσεκτικά με ειδικό απορροφητικό χαρτί. Ο καθαρισμός γίνεται μετά από κάθε χρήση του οργάνου.
  • Πριν από τη μέτρηση, ή από μια σειρά μετρήσεων, γίνεται η ρύθμιση του οργάνου, με τοποθέτηση προσεκτικά, ώστε να μη πληγωθεί η γυάλινη επιφάνεια, μιας ή δύο σταγόνων αποσταγμένου νερού, θερμοκρασίας 20°C, στην επιφάνεια του πρίσματος. Το όργανο κατευθύνεται προς μία φωτεινή πηγή (ο παρατηρητής απέναντι στο φως), που φωτίζει τη βαθμολογημένη κλίμακα, οπότε το οπτικό πεδίο πρέπει να φαίνεται όπως στο σχήμα, δηλαδή, η γραμμή που χωρίζει το φωτεινό από το σκοτεινό πεδίο, να συμπίπτει με την υποδιαίρεση 0 της κλίμακας. Εάν δε συμπίπτει, στρέφουμε τον ρυθμιστικό κοχλία Ε μέχρι να επιτευχθεί η σύμπτωση.
  • Μετά τη ρύθμιση, τοποθετούνται μία ή δύο σταγόνες γλεύκους, κατά τον ίδιο τρόπο, στην επιφάνεια του πρίσματος και παρατηρείται το οπτικό πεδίο στο φως. Ο αριθμός της κλίμακας που αντιστοιχεί στη διαχωριστική γραμμή, μας δίνει την περιεκτικότητα επί τοις εκατό του γλεύκους σε σάκχαρα, π.χ., στο σχήμα, ο αριθμός 23, που αντιστοιχεί στη διαχωριστική γραμμή, αντιστοιχεί σε γλεύκος με περιεκτικότητα σε σάκχαρο 23 %. Οι ενδείξεις του οργάνου, δίνουν την περιεκτικότητα επί τοις εκατό του γλεύκους σε σάκχαρα, ή μόνο τον δείκτη διάθλασης του υγρού, οπότε η περιεκτικότητα σε σάκχαρα υπολογίζεται με τη βοήθεια πινάκων.
  • Όταν το μετρούμενο γλεύκος έχει θερμοκρασία μεγαλύτερη ή μικρότερη των 20°C, γίνεται διόρθωση του αποτελέσματος, με πρόσθεση ή αφαίρεση 0,2% ανά τρεις βαθμούς διαφοράς. Το φορητό σακχαροδιαθλασίμετρο χρησιμοποιείται ευρέως στην πράξη, π.χ. στην παρακολούθηση της πορείας ωρίμανσης στους αμπελώνες, λόγω του απλού χειρισμού και της ελάχιστης ποσότητας γλεύκους που απαιτείται για τον προσδιορισμό.
  • Η ελάχιστη όμως αυτή ποσότητα πρέπει να προέρχεται από μεγαλύτερη ποσότητα γλεύκους, όσο το δυνατό πιο αντιπροσωπευτική της μέσης ωριμότητας του αμπελώνα.
  • Ο προσδιορισμός των σακχάρων με το σακχαροδιαθλασίμετρο δεν ενδείκνυται για επιδόρπιους οίνους, λόγω της αλλοίωσης του αποτελέσματος από την περιεχόμενη αλκοόλη.

Εύρος Μέτρησης:

  • Brix: 0-40%
  • Baume: 0-22
  • Vol 0-25%

Ακρίβεια:

  • Brix: ±0.2 %
  • Baume: ±0.2
  • Vol ±0.2 %

Οι πελάτες μας επίσης είδαν