0.46.0

για τιμή καλέστε 2331502700

Τριπλό Υπερφωσφορικό 0-46-0
Εφαρμόζεται για να καλύψει ελλείψεις φωσφόρου
Κατηγορία:

Περιγραφή

Χρησιμοποιείται κυρίως σαν βασικό λίπασμα και είναι κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες . Ο φώσφορος είναι από την φύση του δυσκίνητο στοιχείο γι’ αυτό ιδανικά θα πρέπει να ενσωματώνεται ώστε να πλησιάζει όσο γίνεται στην ριζόσφαιρα.

Υψηλή συγκέντρωση φωσφόρου (46 μονάδες) και ταυτόχρονα υψηλής υδατοδιαλυτότητας που είναι διαθέσιμος για τα φυτά.

Είναι ιδανικό λίπασμα για την βασική λίπανση των καλλιεργειών με μικρές απαιτήσεις για προσθήκη αζώτου μέσω λιπάσματος όπως τα ψυχανθή.

Το 0-46-0 τριπλό υπερφωσφορικό μπορεί να εφαρμόζεται μαζί με απλά αζωτούχα ή και καλιούχα λιπάσματα.

Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμόζεται σπαρτό με το χέρι ή με λιπασματοδιανομέα.

Απλό Υπερφωσφορικό SSP 20% P2O5
Τριπλό Υπερφωσφορικό ΤSP 46% P2O5

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 40 kg