Δενδρύλλιο Ελιάς Προδρόμου

4.50

Κατηγορία:

Περιγραφή

Η πρώτη ποικιλία που είδαμε ότι έχει καλύτερες αποδόσεις στην περιοχή μας είναι οι προδρόμου.

Είναι ντόπια ποικιλία, αντέχει  πολύ στον παγετό και δεν έχει πολλές απαιτήσεις σε νερό.

Η παραγωγή σε ελιές είναι 80-90% την μια χρονιά και γύρο στο 30% την επόμενη.

Επίσης , το σημαντικό είναι ότι έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε λάδι.

Αν μαζευτεί μεσοώριμη  η απόδοση της είναι περίπου: 4 με 5 κιλά ελιές = 1 κιλό λάδι

Ώριμη έχουμε πολλές φορές περιπτώσεις που η απόδοση ήταν: 2,5 κιλά ελιές = 1 κιλό λάδι

Εκτός από την τόση καλή απόδοση η ποιότητα του λαδιού είναι άριστη.

Αντοχή στο βερτιτσίλιο .