ΤΟΜΑΤΑ

Σπόροι/γρ: 250-350
Ποσότητα/στρ: 15 γρ. σε σπορείο ή 2.500-3.500 φυτά (80 γρ για τις ποικιλίες)
Αποστάσεις φύτευσης: 70×40 εκ. σε θερμοκήπιο, 100×50 υπαίθρια
Παραγωγή: 6-10.000 κιλά υπαίθρια, 10.000-20.000 κιλά σε θερμοκήπιο

Προβολή όλων των 7 αποτελεσμάτων