ΣΠΑΝΑΚΙ

Σπόροι/γρ.: 90-100
Ποσότητα/στρ.: 3-4 κιλά για τις ποικιλίες, 1,5 κιλά για τα υβρίδια
Αποστάσεις φύτευσης: 20-30 εκ. ανά γραμμή, 2-10 εκ ανά φυτό
Παραγωγή: 2.000-3.000 κιλά

Προβολή όλων των 2 αποτελεσμάτων