ΣΕΛΙΝΟΡΙΖΑ

Σπόροι/γρ.: ~2.500
Ποσότητα/στρ.: 250-350 gr απευθείας σπορά ή 100gr στο σπορείο
Αποστάσεις φύτευσης: 35 εκ. ανά γραμμή, 15-25 εκ ανά φυτό
Παραγωγή: 2.500-5.000 κιλά (ανάλογα με την καλλιέργεια φύλλο ή ρίζα)

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος