ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ

Σπόροι/γρ: 200-250
Ποσότητα/στρ: 50 γρ. σε σπορείο ή 2.000-2.200 φυτά
Αποστάσεις φύτευσης: 60×80 εκ. ανά γραμμή, 40×60 ανά φυτό
Παραγωγή: 3-4.000 κιλά υπαίθρια, 5.000-6.000 κιλά σε θερμοκήπιο

Προβολή όλων των 15 αποτελεσμάτων