ΑΝΤΙΔΙ

Σπόροι/γρ.: 600,
Ποσότητα/στρ.: 200-400 γρ.,
Απόσταση φύτευσης: 40-50 εκ. ανά γραμμή, 30 εκ. ανά φυτό
Παραγωγή 2-4 τόνοι

Προβολή όλων των 4 αποτελεσμάτων