Μετασυλλεκτική Λίπανση – Ένα σημαντικό βήμα

Μετασυλλεκτική Λίπανση

 

 1. Σημασία της μετασυλλεκτικής λίπανσης

Η εφαρμογή λιπασμάτων μετά το πέρας της συγκομιδής των καρπών και πριν την έναρξη του χειμώνα, αποτελεί μία σημαντική κίνηση στη διαχείριση των οπωροφόρων δένδρων και στοχεύει στην αναπλήρωση των αποθεμάτων των θρεπτικών στοιχείων πριν από τη χειμερινή περίοδο, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί:

 • Καλύτερη ανθοφορία
 • Υψηλότερο ποσοστό καρπόδεσης
 • Γρηγορότερη ανάπτυξη της κόμης κατά τη διάρκεια της επόμενης εαρινής περιόδου.

 

 1. Πότε συνιστάται να γίνονται οι μετασυλλεκτικές εφαρμογές;

Οι μετασυλλεκτικές εφαρμογές λιπασμάτων θα πρέπει να γίνονται όσο τα φυτά έχουν ακόμη πλούσιο και υγιές φύλλωμα και πάντα λαμβάνοντας υπόψιν:

 • Την περιεκτικότητα του εδάφους σε θρεπτικά στοιχεία
 • Την απόδοση
 • Τις ετήσιες ανάγκες της καλλιέργειας σε θρεπτικά στοιχεία
 • Το σύνολο των θρεπτικών στοιχείων που έχουν ήδη προσδοθεί έως τη συγκομιδή
 • Τις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες.

 

 1. Προτεινόμενο πρόγραμμα λίπανσης

Η κατάρτιση ενός ισορροπημένου προγράμματος λίπανσης, χρειάζεται να προβλέπει την παροχή ενός μικρού ποσοστού θρεπτικών στοιχείων μετασυλλεκτικά, το οποίο μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 10-20 % των ετήσιων συνολικών χορηγούμενων λιπαντικών μονάδων ανά στρέμμα.

Mimox Zn

Το MimoxZn είναι ένα βιολογικό σκεύασμα από άνθη μιμόζας, που αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις ελλείψεις ψευδαργύρου και μαγγανίου τόσο διαφυλλικά όσο και από το εδάφος.

Η ειδική του σύνθεση προσδίδει στα ιχνοστοιχεία καλύτερη διεισδυτικότητα και κινητικότητα μέσα στο φυτό, καθιστώντας το προϊόν εξαιρετικά αποτελεσματικό.

Φυτά στα οποία εφαρμόζεται το MimoxZn αναπτύσσουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε αβιοτικές καταπονήσεις.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σαπίλα στο αμπέλι.

Σύνθεση(w/w): Μαγγάνιο (Mn) 0,5% ,Ψευδάργυρος (Ζn) 1,5 %

Δοσολογίες: διαφυλλικά 200-300cc/100L κάθε 12-15 ημέρες
Μέσω συστήματος άρδευσης 200-300cc /στρέμμα κάθε 12-15 ημέρες

Copfort – Ο υγρός χαλκός που δίνει λύση σε συνθήκες έντονου στρες!!!

Τo Copfort είναι υγρό λίπασμα γλυκονικού χαλκού 6%, ελεύθερο αλάτων.

Είναι ένα προϊόν το οποίο παρέχει χαλκό στα φυτά και προστατεύει από πιθανές αβιοτικές καταπονήσεις.

Η σύνθεσή του με γλυκονικό χαλκό επιτρέπει τη σταδιακή αποδέσμευση του χαλκού, επιτυγχάνοντας με χαμηλότερες
δόσεις καλύτερη αποτελεσματικότητα. Έτσι αποφεύγεται η συσσώρευση και μειώνονται τα υπολείμματα.

Εφαρμογές με Copfort ευνοούν τη σύνθεση φυτοαλεξινών, βελτιώνοντας την αυτοάμυνα των φυτών.

Εγκεκριμένο σύμφωνα με τον κανονισμό REACH για την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος.

Εγκεκριμένο για χρήση στη βιολογική γεωργία.

Δοσολογία: 200-400cc/ στρ

Διαθέσιμες συσκευασίες: 125cc, 1Lt, 5Lt, 20Lt.

Rootip

To Rootip είναι η σειρά εδαφοβελτιωτικών της εταιρείας Altincoagro. Η σειρά είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των φυτών σε κάθε στάδιο της ανάπτυξής τους. Σκοπός της σειράς είναι η βελτίωση του εδάφους με σκοπό να αναπτύσσονται ευκολότερα οι ωφέλιμοι μικροοργανισμοί, καθώς και η παροχή των απαραίτητων συστατικών μακροστοιχείων και μικροστοιχείων στο φυτό. Η σειρά περιλαμβάνει 5 προϊόντα:

Rootip Start: 2% αμινοξέα, 8,2% συνολικό άζωτο, 2,5% οξείδιο του καλίου, 42% οργανική ουσία. Βοηθά στην ανάπτυξη των ριζών και την πρόσληψη των θρεπτικών συστατικών.

Rootip Soil: 12% αμινοξέα, 8% συνολικό άζωτο, 50% οργανική ουσία. Βελτιώνει τη δομή του εδάφους και αυξάνει τη διαθεσιμότητα των στοιχείων. Κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία.

Rootip MZ: 2% αμινοξέα, 3,6% συνολικό άζωτο, 30% οργανική ουσία, 0,2% Βόριο, 1,2% Μαγγάνιο, 2,2% Ψευδάργυρος. Παρέχει ιχνοστοιχεία που βοηθούν στη βλάστηση. Κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία.

Rootip Ca: 2% αμινοξέα, 7,8% συνολικό άζωτο, 35% οργανική ουσία, 9,8% Ασβέστιο 0,3% Μαγνήσιο. Παρέχει το ασβέστιο που χρειάζεται για την ανάπτυξη και καρποφορία του φυτού.

Rootip Sal: 5,8% συνολικό άζωτο, 6% οργανική ουσία, 10,5% Ασβέστιο. Βοηθά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων αλατότητας του εδάφους αλλά και του νερού της άρδευσης.

https://www.facebook.com/galitsiosagro/posts/3666900183325582?__xts__[0]=68.ARDUY9UsWP7JZku66ZlDJGvLby8rs3zXXRLtinAJsF3jZHcTAS8Eh7hiP4MPdzHTBRv1HZkTdQro0VXnZGrtGdgfS9RFz5RN2DoyvFiEkDED5Zl0yhMqvbEuClqB3ZzmyG0tKEwb4v3QCgAC_WOyy4yXmcGf1Aifw8F7Ns8oHTIgQFYh7rd20gXSF6TiNh4d8V_g_G9FUL5DMPFqkEq1IrJEEeN0JromDy9ONqXIGnVfpN6KKv9is8asFSiIlUU32OtU8ueWfZkqWcNCc8eyuF8r0ODVH2UdJEcqHwJeMrL8peDEaH1gFkIzJMZdtUVHChFEUxy5tOYWlkiEoQMkulKXjF0RTHzVNvVS1iRUayodvreWJgf_-jSCoh1cQGPt71cKKdYp3eeUnzNVJf7N1oEC-jv7KdZ3-s8ZjjNSLpGL5qg7xPO2hTmxxoLODBQxYyGFlNpltL0kSvKSSm-2x30NrgDjuD6CBR5hOiaLx5DoQYFecAG7ATaK&__tn__=-R

Ο Σίδηρος (Fe) και η χρησιμότητά του.

Ο σίδηρος είναι ένα απαραίτητο στοιχείο για την θρέψη των φυτών, διότι λειτουργεί σαν καταλύτης στον σχηματισμό της χλωροφύλλης και παίζει σημαντικό ρόλο στην λειτουργία της αναπνοής.

Βοηθά έτσι στην καλύτερη ανάπτυξη και μεγαλύτερη παραγωγικότητα των φυτών.

Επεμβάσεις με σίδηρο σε χηλική μορφή μας έδειξαν μια σημαντική αύξηση στο μέγεθος του καρπού, ακόμη και όταν  δεν υπάρχουν ορατά συμπτώματα της έλλειψης αυτής.

Ο σίδηρος, σαν στοιχείο σπάνια απουσιάζει από τα εδάφη. Οι τροφοπενίες σιδήρου σχετίζονται με το pH του εδάφους και η διαθεσιμότητα του σιδήρου μειώνεται κατά πολύ σε εδάφη με pH μεγαλύτερο του 7. Τροφοπενίες μπορεί να εμφανιστούν σε βαριά εδάφη  πλούσια σε Ασβέστιο και Μαγνήσιο που δεν στραγγίζουν καλά και σε υπερβολικό πότισμα.

Ο σίδηρος, είναι δυσκίνητο στοιχείο στα φυτά και τα συμπτώματα τροφοπενίας αυτού εμφανίζονται πρώτα στα νεαρά φύλλα. Τα συμπτώματα της τροφοπενίας εμφανίζοντα με χλώρωση, κιτρίνισμα ή και πλήρη λεύκανση των φύλλων ενδιάμεσα στα νεύρα τα οποία συνεχίζουν να παραμένουν πράσινα.

Επομένως, επεμβάσεις με σίδηρο σε χηλική μορφή, δίνουν καλύτερα και γρηγορότερα αποτελέσματα, γιατί βρίσκεται σε μορφή που είναι άμεσα αφομοιώσιμη από τα φυτά.

Φυτά που είναι ευαίσθητα σε έλλειψη σιδήρου είναι το αμπέλι, το ακτινίδιο, τα εσπεριδοειδή, η ροδακινιά, η τριανταφυλλιά και ορισμένα καλλωπιστικά οξύφυλλα, όπως η γαρδένια, η καμέλια, η αζαλέα και ο χλοοτάπητας.

Εν συνεχεία των παραπάνω, διαπιστώνουμε πως για να καταστούν εύρωστα και καρποφόρα, απαιτείται κάθε άνοιξη στο ξεκίνημα τους, μία στοιχειώδης λίπανση με σκευάσματα που να εμπεριέχουν σίδηρο.

Μία λύση που σας προτείνουμε είναι τα ακόλουθα σκευάσματα :

https://galitsiosagro.gr/product/altene-48-orto/#.XuiuX0UzaUk

https://galitsiosagro.gr/product/%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%b6%ce%b5%cf%8a%cf%84/#.XuiubkUzaUk

GAREX B

Το GAREX B είναι ένα διάλυμα βοριούχου λιπάσματος με βοριούχο αιθανολαμίνη που προλαμβάνει και διορθώνει τις συνέπειες που δημιουργούνται από την έλλειψη βορίου στις καλλιέργειες.

Σύνθεση: (w/w) Υδατοδιαλυτό Βόριο(B) 2%

Διαφυλλική εφαρμογή :

 • Οπωροκηπευτικά : 100cc/100L ψεκ. διαλύματος(1L/ha)
 • Οπωροφόρα δέντρα : 150-200 cc/100L ψεκ. διαλύματος(1.5-2L/ha)

Εξτρά χρήσεις :
– Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απωθητικό εντόμων.
– Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απωθητικό σαλιγκαριών.

Εγκεκριμένο για ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ.

ΔΑΚΟ-ΦΑΚΑ

Περιγραφή :

Η ΔΑΚΟ-ΦΑΚΑ είναι μία παγίδα έτοιμη για χρήση.Έχει κατασκευαστεί από ένα φάκελο πολυαιθυλενίου, εμποτισμένο με εντομοκτόνο επαφής (deltamethrin*) και στο εσωτερικό του περιέχει υδατικό διάλυμα ελκυστικών τροφής.

Eίναι μία εξειδικευμένη παγίδα για την αντιμετώπιση του δάκου της ελιάς (Bactrocera oleae) και χρησιμοποιεί τη μέθοδο της “Προσέλκυσης και Θανάτωσης” (Attract and Kill). Έχει χαμηλή περιβαλλοντική επιβάρυνση και είναι εγκεκριμένη στην Ολοκληρωμένη, Βιολογική και Συμβατική Γεωργία. Είναι κατασκευασμένη ως ένας φάκελος πολυαιθυλενίου εμποτισμένος με εντομοκτόνο επαφής (deltamethrin) και στο εσωτερικό του περιέχει ένα υδατικό διάλυμα ελκυστικών τροφής.

Η μέθοδος αφορά την προσέλκυση του δάκου στην επιφάνεια της παγίδας που είναι εμποτισμένη με το εντομοκτόνο, εν συνεχεία το έντομο απορροφά μικρή ποσότητα δραστικής ουσίας από τους χημειοδέκτες (τριχίδια στην επιφάνεια του ποδιού του εντόμου) και πεθαίνει σε μερικά λεπτά αργότερα. Η προσέλκυση γίνεται με τη βοήθεια τροφικών ελκυστικών που αναδύουν οσμές προσελκυστικές τόσο ως προς τα αρσενικά όσο και τα θηλυκά άτομα του δάκου καθώς και ο χρωμοτροπισμός παίζει ελκυστικό ρόλο.

HAIFA DUO 14-0-28 + 10% CaO +0,1%B

Το HAIFA DUO είναι ένα πλήρες υδατοδιαλυτό λίπασμα σε μια επιτυχημένη σύνθεση του Αζώτου, Καλίου, Ασβεστίου και Βορίου.

Είναι μια σειρά από μείγματα κοκκωδών λιπασμάτων νιτρικού καλίου και νιτρικού ασβεστίου, με βάση το Haifa Multi-K.

Παρέχοντας προσεκτικά ισορροπημένη διατροφή καλίου και ασβεστίου, το Haifa Duo βοηθά στη βελτίωση της περιεκτικότητας σε σάκχαρα, του χρώματος και της διάρκειας ζωής της απόδοσης.

Κατασκευασμένο από πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας, οι έτοιμες φόρμουλες Haifa Duo προσφέρουν επιπλέον ευκολία και βελτιωμένη απόδοση, όποτε απαιτείται συνδυασμός διατροφής καλίου και ασβεστίου.

Πλεονεκτήματα του Haifa Duo :

 • Κορυφαία ποιότητα K, με βάση το Haifa Multi-K

 • Χωρίς χλωριούχο νάτριο

 • Μια ολόκληρη σειρά ισορροπίας K: Ca για την κάλυψη οποιασδήποτε ανάγκης

 • Περιέχει άμεσα διαθέσιμο νιτρικό άζωτο

ΣΥΝΘΕΣΗ :

Άζωτο Ολικό ( N) 14%

Άζωτο Νιτρικό (N-NO3) 13.6%

Άζωτο Αμμωνιακό (N-NH4) 0.4%

Κάλιο Υδατοδιαλυτό ( K2O) 28%

Οξείδιο του Ασβεστίου ( CaO) 10%

Βόριο Υδατοδιαλυτό 0,1%

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ :

 • Προάγει την φωτοσύνθεση.
 • Δρα ως ενεργοποιητής (καταλύτης) πολλών ενζυμικών αντιδράσεων.
 • Ευνοεί την παραγωγή πρωτεϊνών.
 • Είναι απαραίτητο για το σχηματισμό των σακχάρων και του αμύλου.
 • Επιταχύνει την μεταφορά των προϊόντων μεταβολισμού.
 • Ενισχύει την αποθήκευση αποθησαυριστικών ουσιών.
 • Χτίζει τα κυτταρικά τοιχώματα, προάγοντας τον σχηματισμό κυτταρίνης.
 • Βελτιώνει την αποτελεσματικότητα του παρεχόμενου αζώτου, λόγω συνέργιας K-N.
 • Βοηθά την αζωτοδέσμευση από την ατμόσφαιρα.
 • Προωθεί την ανάπτυξη της ρίζας.
 • Ρυθμίζει το άνοιγμα και κλείσιμο των στοματίων στα φύλλα.
 • Αυξάνει την αποτελεσματικότητα της υδατικής διαχείρισης

Η έλλειψη Καλίου :

 • Μικρότεροι καρποί.
 • Πτώσεις καρπών πριν και κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ :

 • Το Ασβέστιο είναι το στοιχείο που ορίζει την ποιότητα και διατηρησιμότητα των καρπών. Είναι δυσκίνητο στοιχείο και η παρουσία νιτρικών βοηθά την καλύτερη απορρόφηση του από τα φυτά.
 • Συμμετέχει στον σχηματισμό των κυτταρικών τοιχωμάτων και των μεμβρανών.
 • Η χρήση του Νιτρικού Ασβεστίου πριν την ωρίμανση, είναι ο καλύτερος τρόπος για να θεραπεύουμε την έλλειψη Ασβεστίου στους καρπούς.
 • Ο άριστος συνδυασμός του Καλίου, Ασβεστίου, Αζώτου και Βορίου δημιουργεί ένα λίπασμα πολύ αποτελεσματικό για τα φυτά, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τα συστήματα ποτίσματος και διαφυλλικά. Συνίσταται η χρήση του σε όλες τις καλλιέργειες και σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης των φυτών. Ιδιαίτερη σημασία έχει η χρήση του μετά το δέσιμο των καρπών και στην έντονη ανάπτυξη τους μέχρι την ωρίμανση.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ :

 • Με τα συστήματα άρδευσης: 4 -10 κιλά/στρ.

Οδηγός Φυτοπροστασίας Πυρηνοκάρπων

Η εταιρία Syngenta μας προσφέρει το πλήρες χαρτοφυλάκιό της στην φυτοπροστασία των πυρηνόκαρπων.

Διότι τα φρούτα τα σας ΤΟ ΑΞΙΖΟΥΝ!!

Στον παρακάτω σύνδεσμο, μπορείτε να ξεφυλλίσετε το τεχνικό φυλλάδιο και να δείτε αναλυτικά το πλήρες πρόγραμμα που προτείνει η εταιρία.

https://www.syngenta.gr/fylladia/monilia-pyrinokarpon

Τεχνικό Εγχειρίδιο Καλλιέργειας Αμπελιού

Η εταιρία Syngenta μας προσφέρει το πλήρες χαροφυλάκιό της στην καλλιέργεια του Αμπελιού.

Στόχος αυτού του τεχνικού φυλλαδίου είναι η καταπολέμηση του Ωιδίου,  Περονόσπορου, Βοτρύτη, της Ευδεμίδας, του Τετράνυχου, Τζιτζικιού και Θρίπα.

Επιπλέον μας προσφέρει λύση στην ζιζανιοκτονία και τις τροφοπενίες.

Στον παρακάτω σύνδεσμο, μπορείτε να ξεφυλλύσεται το τεχνικό φυλλάδιο και να δείτε αναλυτικά το πλήρες πρόγραμμα που προτείνει η εταιρία.

https://www.syngenta.gr/fylladia/ampeli