Ύφασμα Αντιπαγετικό

Ύφασμα Εδαφοκάλυψης Μαύρο 1.00 x 100 m

Ύφασμα Εδαφοκάλυψης Μαύρο 2.05 x 100 m

Φύλλο Ασπρόμαυρο Πολυαιθυλενίου 5025 (πλάτος 6m)

Φύλλο Κίτρινο Πολυαιθυλενίου Θερμοκηπίου 2050 (πλάτος 10m)

Φύλλο Μαύρο Εδαφοκάλλυψης 6020 (πλάτος 0.80cm)