Τεχνικό εγχειρίδιο καλλιέργειας Ελιάς

Η εταιρία Syngenta μας προσφέρει το πλήρες χαρτοφυλάκιο της στην καλλιέργεια της Ελιάς.

Στόχος αυτού του τεχνικού φυλλαδίου είναι η καταπολέμηση του Κυκλοκόνιου και Γλοιοσπόριου.

Επιπλέον μας προσφέρει λύση στο Δάκο και τον Πυρηνοτρύτη.

Στον παρακάτω σύνδεσμο, μπορείτε να ξεφυλλίσετε το τεχνικό φυλλάδιο και να δείτε αναλυτικά το πλήρες πρόγραμμα που προτείνει η εταιρία.

Comments are closed.