Τεχνικό Εγχειρίδιο Καλλιέργειας Αμπελιού

Η εταιρία Syngenta μας προσφέρει το πλήρες χαροφυλάκιό της στην καλλιέργεια του Αμπελιού.

Στόχος αυτού του τεχνικού φυλλαδίου είναι η καταπολέμηση του Ωιδίου,  Περονόσπορου, Βοτρύτη, της Ευδεμίδας, του Τετράνυχου, Τζιτζικιού και Θρίπα.

Επιπλέον μας προσφέρει λύση στην ζιζανιοκτονία και τις τροφοπενίες.

Στον παρακάτω σύνδεσμο, μπορείτε να ξεφυλλίσετε το τεχνικό φυλλάδιο και να δείτε αναλυτικά το πλήρες πρόγραμμα που προτείνει η εταιρία.

https://www.syngenta.gr/fylladia/ampeli

Comments are closed.