Μετασυλλεκτική Λίπανση – Ένα σημαντικό βήμα

Μετασυλλεκτική Λίπανση

 

 1. Σημασία της μετασυλλεκτικής λίπανσης

Η εφαρμογή λιπασμάτων μετά το πέρας της συγκομιδής των καρπών και πριν την έναρξη του χειμώνα, αποτελεί μία σημαντική κίνηση στη διαχείριση των οπωροφόρων δένδρων και στοχεύει στην αναπλήρωση των αποθεμάτων των θρεπτικών στοιχείων πριν από τη χειμερινή περίοδο, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί:

 • Καλύτερη ανθοφορία
 • Υψηλότερο ποσοστό καρπόδεσης
 • Γρηγορότερη ανάπτυξη της κόμης κατά τη διάρκεια της επόμενης εαρινής περιόδου.

 

 1. Πότε συνιστάται να γίνονται οι μετασυλλεκτικές εφαρμογές;

Οι μετασυλλεκτικές εφαρμογές λιπασμάτων θα πρέπει να γίνονται όσο τα φυτά έχουν ακόμη πλούσιο και υγιές φύλλωμα και πάντα λαμβάνοντας υπόψιν:

 • Την περιεκτικότητα του εδάφους σε θρεπτικά στοιχεία
 • Την απόδοση
 • Τις ετήσιες ανάγκες της καλλιέργειας σε θρεπτικά στοιχεία
 • Το σύνολο των θρεπτικών στοιχείων που έχουν ήδη προσδοθεί έως τη συγκομιδή
 • Τις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες.

 

 1. Προτεινόμενο πρόγραμμα λίπανσης

Η κατάρτιση ενός ισορροπημένου προγράμματος λίπανσης, χρειάζεται να προβλέπει την παροχή ενός μικρού ποσοστού θρεπτικών στοιχείων μετασυλλεκτικά, το οποίο μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 10-20 % των ετήσιων συνολικών χορηγούμενων λιπαντικών μονάδων ανά στρέμμα.

Comments are closed.