Πλήρης γκάμα υδατοδιαλυτών προϊόντων υψηλών προδιαγραφών κατάλληλα για χρήση σε κάθε καλλιέργεια.

Παράγονται με τις πιο σύγχρονες μεθόδους παραγωγής από κορυφαίας ποιότητας και καθαρότητας πρώτες ύλες.

Προϊόντα για κάθε χρήση και έδαφος, που καλύπτουν πλήρως τις διαφορετικές απαιτήσεις θρέψης των καλλιεργειών.

 

NovaTec Solub

 

NovaTec Solub N-Mag Dos+ 20-0-0+2MgO+IXN

Σύνθεση:  20-0-0+2MgO+IXN

Σταθεροποιημένη θειική αμμωνία με μαγνήσιο, σίδηρο και ψευδάργυρο.

Κατάλληλο για κάθε καλλιέργεια με υψηλές ανάγκες σε άζωτο.

Ιδανικό για δενδρώδεις καλλιέργειες με υψηλές απαιτήσεις των τριών ιχνοστοιχείων.

Συσκευασία: σάκοι των 25 κιλών.

 

NovaTec® Solub NK Calcium

22-0-10+15CaO

Σύνθεση: 22% Ν (11% νιτρικό, 11%ουρικό), 10% Κ2O, 15% CaO

Υδατοδιαλυτό NK κρυσταλλικό λίπασμα με παρεμποδιστή νιτροποίησης

του αζώτου (DMPP)και ασβέστιο. Πλούσιο σε κάλιο και ασβέστιο,

κατάλληλο για υδρολίπανση σε κάθε καλλιέργεια.

Συσκευασία: σάκοι των 25 κιλών.

 

NovaTec Solub 21

Σύνθεση: 21-0-0 +24S

Άζωτο σε 100% σταθεροποιημένη αμμωνιακή μορφή.

Ιδανικό για κάθε καλλιέργεια για σταδιακή τροφοδοσία σε άζωτο

με στρωτή ανάπτυξη και πολύ καλό χρωματισμό.

 

Συσκευασία: σάκοι των 25 κιλών.

 

Novatec Solub Olivo 21-0-0 +0,2%B +24%S

 

Σύνθεση: 21-0-0 +0,2%B +24%S

Περιέχει άζωτο αποκλειστικά σε σταθεροποιημένη μορφή.

Ιδανικό για να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες της ελιάς στο

στάδιο της βλαστικής ανάπτυξης, σε άζωτο αλλά και στο άκρως απαραίτητο βόριο.

 

Συσκευασία: σάκοι των 25 κιλών.

 

NovaTec Solub 9-0-43

Σύνθεση: 9-0-43

Αζωτούχο υδατοδιαλυτό λίπασμα που περιέχει άζωτο σε νιτρική αλλά και σε μορφή ουρίας.

Πλούσιο σε κάλιο για υψηλότερη συγκομιδή και καλύτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Συσκευασία: σάκοι των 25 κιλών.

Multi-K 13-0-46

 

Multi-K®, το εμπορικό όνομα της Haifa για το νιτρικό κάλιο, είναι η βάση για όλα τα προϊόντα νιτρικού καλίου, καθαρά και εμπλουτισμένα.

Τα πλεονεκτήματα του Multi-K

 • είναι πλήρως υδατοδιαλυτό.
 • περιέχει 100% θρεπτικά στοιχεία για τα φυτά.
 • είναι απαλλαγμένο χλωρίου νατρίου και άλλων επιζήμιων στοιχείων για τα φυτά.
 • απορροφάται αποτελεσματικά από τα φυτά.
 • είναι ευρέως συμβατό με όλα τα άλλα λιπάσματα και αγροχημικά.
 • δεν είναι πτητικό και μπορεί να εφαρμοσθεί χωρίς να διαφύγει άζωτο προς την ατμόσφαιρα.
Η παρουσία του αζώτου στο Multi-K® καθιστά τα φυτά ικανά να προσλαμβάνουν την ελάχιστη δυνατή ποσότητα χλωρίου από το εδαφοδιάλυμα όταν αυτό το επιζήμιο ανιόν βρίσκεται στο νερό άρδευσης.
Αυτό κάνει το Multi-K® απολύτως απαραίτητο στις καλλιέργειες που είναι ευαίσθητες στο χλώριο.

Ειδικοί τύποι

Multi-K GG 13.5-0-46.2
Ελληνική πληροφορίες
Νιτρικό κάλιο θερμοκηπιακής βαθμίδας
Multi-K pHast 13.5-0-46.2
Ελληνική πληροφορίες
Νιτρικό κάλιο με χαμηλό pH
Multi-K Absolute 13.8-0-46.5 Νιτρικό κάλιο υδροπονικής βαθμίδας

Poly-feed

 

 

Πλήρη NPK λιπάσματα για θερμοκηπιακής κλίμακας

Τα Poly-Feed GG είναι μια μεγάλη ομάδα πλούσιων και εξισορροπημένων λιπασμάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε εδαφικά και σε μη-εδαφικά υποστρώματα καλλιέργειας και με νερό άρδευσης που η ποιότητά του μπορεί να ποικίλει ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για διαφυλλική θρέψη.
Όλοι οι τύποι είναι εμπλουτισμένοι με υψηλές συγκεντρώσεις ιχνοστοιχείων.

 

Τα Poly-Feed GG εύκολα αναγνωρίζονται από το κόκκινο χρώμα τόσο του υλικού όσο και του σακιού τους.

Τα πλεονεκτήματα των Poly-Feed GG
 • Πλήρως υδατοδιαλυτά.
 • Κατασκευασμένα με υψηλής ποιότητας συστατικά.
 • Περιέχουν 100% θρεπτικά στοιχεία για τα φυτά.
 • Πρακτικά είναι απαλλαγμένα χλωρίου, νατρίου και άλλων επιζήμιων στοιχείων για τα φυτά.
 • Παρέχουν ισορροπημένη και πλήρη θρέψη φυτών.
 • Είναι διαθέσιμη μια μεγάλη γκάμα τύπων λιπασμάτων.

Διαθέσιμοι τύποι

Τύποι για θερμοκηπιακές καλλιέργειες επί εδαφικού υποστρώματος

Στάδιο ανάπτυξης N:P2O5:K2O Τύπος N-NH2(%) N-NO3(%) N-NH4(%)
Ανάπτυξη ριζικού συστήματος 1-2-1 15-30-15 4.6 4.3 6.1
Βλάστηση 1-1-1 20-20-20 10.3 5.8 3.9
 Καρπόδεση και ανάπτυξη καρπού 2-1-2 20-9-20 - 12.0 8.0
2-1-3 17-10-27 - 11.3 5.7
2-1-4 16-8-32 - 11.7 4.3

 

Τύποι για μη-εδαφικά υποστρώματα

Τύπος K2O/N
Σχέση
N-NO3
(%)
N-NH4
(%)
SO3
(%)
EC (mS/cm) pH
0.5 g/l 1 g/l 1.5 g/l 2 g/l 3 g/l 1 g/l
18-18-18 1.0 10.2 7.8 - 0.78 1.16 1.72 2.26 3.30 5.9
20-9-20 1.0 12 8 - 0.72 1.16 1.69 2.16 3.12 5.3
17-10-27 1.6 11.3 5.7 - 0.72 1.16 1.70 2.25 3.29 5.6
16-8-32 2.0 11.7 4.3 - 0.78 1.17 1.70 2.26 3.33 5.9
14-10-34 2.4 10.8 3.2 - 0.58 1.07 1.61 2.14 3.12 5.8
11-12-33+2MgO 3.0 9 2 3.9 0.60 1.12 1.65 2.20 3.10 5.7
11-8-34+2MgO 3.1 9.5 1.5 3.9 0.66 1.10 1.60 2.10 3.10 5.7
9-12-36+3MgO 4.0 9.0 - 5.8 0.60 1.10 1.60 2.10 3.05 5.3
9-10-38+3MgO 4.4 9.0 - 3.9 0.62 1.12 1.60 2.10 3.05 5.6

Εμπεριέχονται ιχνοστοιχεία

Εμπεριεχόμενα ιχνοστοιχεία στα Poly-Feed Drip: 1000 ppm Σίδηρο (Fe), 500 ppm Μαγγάνιο (Mn), 200 ppm Βόριο (B), 150 ppm Ψευδάργυρο (Zn), 110 ppm Χαλκό (Cu), 70 ppm Μολυβδαίνιο (Mo).

Poly-feed drip

 

 

Πλήρη NPK λιπάσματα για υδρολίπανση Nutrigation σε ανοιχτό αγρό

Τα Poly-Feed Drip είναι μια σειρά κρυσταλλικών, πλήρως υδατοδιαλυτών, πλήρων ΝPK λιπασμάτων που έχουν αναπτυχθεί για εφαρμογές υδρολίπανσης NutrigationTM σε οπωρώνες και λαχανόκηπους σε ανοιχτό αγρό.

 

Οι τύποι των Poly-Feed Drip είναι εμπλουτισμένοι με μαγνήσιο και ιχνοστοιχεία. Η πλατεία γκάμα προϊόντων προσφέρουν πλήρη θρέψη φυτών καθόλη την διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.

 

Τα Poly-Feed Drip εύκολα αναγνωρίζονται από το γαλάζιο χρώμα τόσο του υλικού όσο και του σακιού τους.

 

Τα πλεονεκτήματα των Poly-Feed Drip:

 • Πλήρως υδατοδιαλυτά.
 • Κατασκευασμένα με υψηλής ποιότητας συστατικά.
 • Περιέχουν 100% θρεπτικά στοιχεία για τα φυτά.
 • Πρακτικά είναι απαλλαγμένα χλωρίου, νατρίου και άλλων επιζήμιων στοιχείων για τα φυτά.
 • Παρέχουν ισορροπημένη και πλήρη θρέψη φυτών.
 • Είναι διαθέσιμη μια μεγάλη γκάμα τύπων λιπασμάτων.

Διαθέσιμοι τύποι

Στάδιο ανάπτυξης N:P2O5:K2O τύπος N-NH2(%) N-NO3(%) N-NH4(%) SO3(%)
Εγκατάσταση

1-4-1

11-44-11 - 3 8 -
1-3-1 13-36-13 - 3.7 9.3 -
1-2-1 15-30-15 4.8 4.3 5.9 3.9
Βλαστητική ανάπτυξη 1-1-1 19-19-19+1MgO 9.9 5.5 3.6 1.9
1-1-1 20-20-20 10 6 4 -
1-1-1 18-18-18+2MgO 9 5 4 3.9
2-1-1 26-12-12+2MgO 20 3.5 2.5 3.9
2-1-2 21-11-21+2MgO 13 6 2 3.9
Καρπόδεση και ανάπτυξη καρπού 2-1-3 14-7-21+2MgO - 6 8 25.2
2-1-3 18-9-27+2MgO 8.6 7.6 1.8 3.9
2-1-4 14-7-28+2MgO - 8 6 16
2-1-4 16-8-32+2MgO 5.5 9 1.5 3.5
3-1-3 23-7-23+2MgO 15 6.5 1.5 1.9
High K 12-5-40+2MgO - 11 1 3.9

Poly-Feed™ Foliar

 

 

Πλήρη NPK λιπάσματα για διαφυλλική θρέψη

Τα Poly-Feed Foliar είναι μια γκάμα πλήρως υδατοδιαλυτών λιπασμάτων υψηλής ποιότητας για διαφυλλικές εφαρμογές.

Τα Poly-Feed Foliar τρέφουν τα φυτά συμπληρώνοντας τις ακριβείς ανάγκες των φυτών στα κρίσιμα στάδια ανάπτυξης ώστε να μεγιστοποιηθούν οι σοδειές και να επιτευχθεί η υψηλότερη δυνατή ποιότητα.

 

Οι τύποι των Poly-Feed Foliar βασίζονται στην ουρία χαμηλής διουρίας και περιέχουν υψηλές συγκεντρώσεις ιχνοστοιχείων σε χηλική EDTA μορφή.

Τα Poly-Feed Foliar εύκολα αναγνωρίζονται από το πράσινο χρώμα τόσο του υλικού όσο και του σακιού τους.

 

Τα πλεονεκτήματα των Poly-Feed Foliar:

 •  Πλήρως υδατοδιαλυτά.
 • Περιέχουν 100% θρεπτικά στοιχεία για τα φυτά.
 •  Περιέχουν ουρία χαμηλής διουρίας.
 • Είναι εμπλουτισμένα με όλη την γκάμα των ιχνοστοιχείων σε χηλική μορφή.
 • Πρακτικά είναι απαλλαγμένα χλωρίου, νατρίου και άλλων επιζήμιων στοιχείων για τα φυτά.

Διαθέσιμοι τύποι

Τύποι ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης

Ιχνοστοιχεία (ppm)
Fe Mn Zn Cu Mo B
Ενισχυτής βλάστησης 21-21-21 1300 600 180 130 90 200
Ενισχυτής άνθησης 8-52-17 500 250 75 55 35 100
Ενισχυτής καρπόδεσης 16-8-34 1200 600 180 130 80 200

Τύποι ανάλογα με την καλλιέργεια

Ιχνοστοιχεία (ppm)
Fe Mn Zn Cu Mo B
Σιτάρι - Poly-Wheat 23-7-23 1700 850 250 1000 110 200
Πατάτα - Poly-Potato 12-5-40 2000 1000 300 220 140 300
Εσπεριδοειδή - Poly-Citrus 16-7-30+2MgO 1000 500 2000 110 70 300
Ελιά - Poly-Olive 15-7-30+2MgO 1000 500 150 110 70 4500
Ρύζι - Poly-Rice 15-15-30 1000 1500 150 110 70 200
Αμπέλι - Poly-Vineyard 4-15-37+3MgO 2300 500 150 110 70 200
Βαμβάκι - Poly-Cotton 12-5-40 2000 1000 300 220 140 300
Ζαχαρότευτ - λα Poly-Sugarbeet 15-7-30+2MgO 1000 500 150 110 70 4500
 Συσκευασία
10kg και 25kg σακιά.