Η νανοτεχνολογία τώρα στα χέρια σας, με την τεχνολογία Penergetic!

Η τεχνολογία penergetic, είναι μια μοναδική τεχνολογία με την οποία μεταφέρονται συγκεκριμένες πληροφορίες μέσω της ενεργοποίησης συχνοτήτων χαμηλού φάσματος στον υλικό φορέα.

Εφαρμοζόμενα στο έδαφος ή το φυτό εκπέμπουν βιο-ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες με αποτέλεσμα:

  • Να διεγείρεται και  να προωθείται η βιολογική δραστηριότητα στο έδαφος.
  • Να ενεργοποιείται το φυτό και να βελτιώνεται η φωτοσυνθετική του ικανότητα και η απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων.

Τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας penergetic είναι :

  1. Επιταχύνει τη δραστηριότητα των ωφέλιμων μικροοργανισμών του εδάφους π.χ. μυκόρριζες.
  2. Περιορίζει τη συμπίεση του εδάφους και βελτιώνει τη δομή του.
  3. Επιταχύνει την αποσύνθεση των υπολειμμάτων της καλλιέργειας.
  4. Προωθεί την ανάπτυξη υγιούς ρίζας και την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων.
  5. Αυξάνει τη φωτοσύνθεση και τα επίπεδα της χλωροφύλλης.

Η νανοτεχνολογία αυτή, εφαρμόζεται μέσω των σκευασμάτων penergetic b όπου είναι εδαφοβελτιωτική ουσία και penergetic p όπου είναι βοηθητική ουσία της ανάπτυξης των φυτών.

*Στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά το ενημερωτικό φυλλάδιο.

https://hellafarm.gr/files/prds/files/IPajNUhZui37Nx6jASjRagov.pdf

Comments are closed.