Εξώασκος Ροδακινιάς

Εξώασκος  είναι η ασθένεια των πυρηνοκάρπων που χαρακτηρίζεται από υπερπλασίες και υπερτροφίες που οδηγούν σε παραμορφώσεις των οργάνων που προσβάλλουν. Οι μύκητες που την προκαλούν ανήκουν στο γένος Taphrina, που παλιότερα λεγόταν Exoascus. Από το παλιό όνομα του γένους προέρχεται και τοpeach leaf curl 8 όνομα της ασθενείας.

Ο Εξώασκος είναι μια σχετικώς εύκολα αντιμετωπιζόμενη ασθένεια, εντούτοις προκαλεί κάθε χρόνο σημαντικές ζημιές, εξ αιτίας του ότι οι παραγωγοί δεν γνωρίζουν τη βιολογία του παθογόνου και κάνουν λανθασμένες καταπολεμήσεις. Οι ζημιές προκαλούνται εξ αιτίας της αποφύλλωσης των δέντρων , η οποία αν είναι επανειλημμένη μπορεί και να οδηγήσει σε σημαντική  απώλεια της παραγωγής.

Η ασθένεια προσβάλλει τα φύλλα, δευτερευόντως τους καρπούς και σπανίως τα άνθη και τους βλαστούς. Τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται νωρίς την άνοιξη μαζί με την έκπτυξη των φύλλων, το έλασμα γίνεται χλωρωτικό και αργότερα μεταχρωματίζεται σε κόκκινο ή με ιώδεις αποχρώσεις, που το κάνει εξαιρετικά ευδιάκριτο από μακριά. Η χλωροφύλλη γρήγορα εξαφανίζεται και τα λαμπερά χρώματα γυρίζουν σε κίτρινο και κιτρινογκρί. Η πτώση των φύλλων εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τις καιρικές συνθήκες που προηγήθηκαν. Έτσι, ξερός και ζεστός καιρός επιταχύνει την φυλλόπτωση που συνήθως συμβαίνει τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου. Εκτεταμένη προσβολή προκαλεί εκτεταμένη φυλλόπτωση, που οδηγεί σε έκπτυξη νέας βλάστησης από τους κοιμώμενους οφθαλμούς, που βεβαίως δεν προσβάλλονται από την ασθένεια αλλά προκαλεί εξασθένηση του δέντρου και απώλεια της παραγωγής.
Οι κατάλληλες συνθήκες για την εξάπλωση της ασθένειας είναι την περίοδο της έκπτυξης των νεαρών φύλλων της ροδακινιάς και όταν οι θερμοκρασίες κυμαίνονται από 7 0C έως και 20 οC και χρειάζεται σταγόνα νερού για να βλαστήσει το σπόριο του μύκητα. Δευτερογενείς μολύνσεις εμφανίζονται συνήθως με αρκετά υγρό καιρό και εφόσον προϋπάρχει η ασθένεια στον οπωρώνα. Η μόλυνση πραγματοποιείται πολύ νωρίτερα από την εμφάνιση των συμπτωμάτων, κατά την έκπτυξη των οφθαλμών και την διαφοροποίηση των ιστών της νέας βλάστησης. Τα φυτικά μέρη καθώς αναπτύσσονται παύουν να είναι ευαίσθητα στην ασθένεια.
Η καταπολέμηση της ασθένειας είναι σχετικά εύκολη και μπορεί να πραγματοποιηθεί με ένα ψεκασμό που θα γίνει ακριβώς λίγο πριν την έκπτυξη των φυλλοφόρων οφθαλμών (φούσκωμα των ματιών) με τα κατάλληλα μυκητοκτόνα π.χ.  Ziram 76% συν προσκολητικό. Σε περίπτωση που έχουμε βροχερό καιρό συνιστάτε να γίνεται επανάληψη του ψεκασμού στις 7 με 10 ημέρες από τον προηγούμενο.
Στη παρακάτω εικόνα φαίνεται το κατάλληλο στάδιο για την εφαρμογή του ψεκασμού που είναι το Α και το Β

2016-01-09_164505

 

Τα σχόλια είναι κλειδωμένα.