Εγχειρίδιο Λίπανσης Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δέντρων

Για να μην υπάρχουν κενά στην λίπανση των οπωροκηπευτικών σας παραθέτουμε το εγχειρίδιο λίπανσης φυλλοβόλων οπωροφόρων δέντρων από τη  Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας – Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του τμήματος Φυλλοβόλων και Οπωροφόρων Δέντρων Νάουσας.

Στο εγχειρίδιο παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της φυλλοδιαγνωστικής και των αναλύσεων εδάφους και δίνονται πρακτικές οδηγίες για τον τρόπο δειγματοληψίας.

Στη συνέχεια γίνεται παρουσίαση της λιπάνσεως της Μηλιάς και της Αχλαδιάς, τησ Ροδακινιάς, Βερικοκιάς, Κερασιάς και Δαμασκηνιάς και τέλος η λίπανση της Ακτινιδιάς. Επιπρόσθετα δίνονται χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη λίπανση πρίν απο την εγκατάσταση εώς και τη σταδιακή εξέλιξη τους μέχρι την ενηλικίωση.

Για την ανάγνωση του παρακάτω  άρθρου, πατήστε στο ακόλουθο link:

Εγχειρίδιο λίπανσης φυλλοβόλων οπωροφόρων δέντρων

Τα σχόλια είναι κλειδωμένα.