3Μ 6800

Μάσκα ολοκλήρου προσώπου.

Δέχεται δυο ανταλλακτικά φίλτρα αερίων – ατμών και δυο προφίλτρα σκόνης.

Σε περίπτωση χρησιμοποίησης προφίλτρου απαιτείται και το κάλυμμα συγκράτησης.

Δεν περιέχονται στη συσκευασία.