Δενδρύλλιο Ελιάς Χαλκιδικής

Δενδρύλλιο Ελιάς Κορωνέικης

Δενδρύλλιο Ελιάς Πικουάλ

Δενδρύλλιο Ελιάς Μεγάρων

Δενδρύλλιο Ελιάς Αγιορείτικης

Δενδρύλλιο Λεμονιάς 9 Lt και 3 Lt

Δενδρύλλιο Ροδιάς Acco