Γεωργική προειδοποίηση : Περίοδος ραντίσματος χαλκού

Η περιόδος του ΧΑΛΚΟΥ ΕΦΤΑΣΕ!!!
Ετοιμαζόμαστε και μετά την πτώση του 50 με 60 % των φύλλων, ραντίζουμε με χαλκό.

Τα σχόλια είναι κλειδωμένα.