Εγκεκριμένα για χρήση στη βιολογική γεωργία


Algasil

Το Algasil παρέχει πυρίτιο στους φυτικούς ιστούς καθιστώντας τους ανθεκτικότερους ενώ επάγει τους φυσικούς μηχανισμούς άμυνας των φυτών.

Περισσότερα

GarexB

Bοριούχο λίπασμα σε διάλυμα (βοριούχος αιθανολαμίνη)

Υδατοδιαλυτό Βόριο(B) 2% w/w

Περισσότερα

AltosanCu

Υδατοδιαλυτός χαλκός (Cu) 2%

Το AltosanCu είναι ένα προϊόν με βάση τον χαλκό που απορροφάται εύκολα και μεταφέρεται γρήγορα σε όλα τα όργανα του φυτού.

Περισσότερα

Copfort

Υδατοδιαλυτός χαλκός (Cu)   6% w/w

Tα φυτά αποκτούν μεγαλύτερη αντοχή σε καταπονήσεις

Περισσότερα

Deffort

Υδατοδιαλυτό Μαγγάνιο (Mn) 1% w/w

Υδατοδιαλυτός Ψευδάργυρος (Zn) 1% w/w

Το Deffort έχει σχεδιαστεί για την πρόληψη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ελλείψεων μαγγανίου και ψευδαργύρου σε όλες τις καλλιέργειες.

Περισσότερα

MimoxZn

Υδατοδιαλυτό Μαγγάνιο (Mn) 0,5% w/w

Υδατοδιαλυτός Ψευδάργυρος (Zn) 1,5% w/w

Περισσότερα

RootipMix

Βιοδιεγέρτης ρίζας με ιχνοστοιχεία ειδικά για οπωροκηπευτικά

Υγρό μίγμα θρεπτικών ιχνοστοιχείων: Χαλκός (Cu), Μαγγάνιο (Mn), Μολυβδαίνιο (Mo) και Ψευδάργυρος (Zn)

Είναι ένα προϊόν που σχεδιάστηκε για να διεγείρει την εμφάνιση και ανάπτυξη νέων ριζικών τριχιδίων προκειμένου να διασφαλιστεί η απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων που εφαρμόζονται στο έδαφος

Περισσότερα

TutafortB

Υδατοδιαλυτό Βόριο(B) 2% w/w

Το TutafortB είναι ένα διαφυλλικό λίπασμα με εξειδικευμένη σύνθεση που επιτρέπει την καλύτερη διείσδυση και κινητικότητα του Βορίου(Β) στο φυτό για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της έλλειψης του

Περισσότερα

Με μηδενικά υπολλείμματα στην καλλιέργεια

Altene 4,8 Orto

Το Altene4,8 Orto είναι μια καθαρή χηλική ένωση σιδήρου ειδικά
σχεδιασμένη για τις καλλιέργειες που καλλιεργούνται σε αλκαλικά
ή ασβεστούχα εδάφη, όπου ο σίδηρος δεν είναι διαθέσιμος για τα
φυτά.

Περισσότερα

Kerafol

Συνολικά αμινοξέα 28,0% w/w

Το Kerafol εξασφαλίζει μια ισορροπημένη ανάπτυξη ειδικά σε περιόδους στρες και προκαλεί ταχεία και συνεχόμενη βλαστική ανάπτυξη

 

Περισσότερα

TutafortB

Υδατοδιαλυτό Βόριο(B) 2% w/w

Το TutafortB είναι ένα διαφυλλικό λίπασμα με εξειδικευμένη σύνθεση που επιτρέπει την καλύτερη διείσδυση και κινητικότητα του Βορίου(Β) στο φυτό για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της έλλειψης του

Περισσότερα

Matrifruit

Υδατοδιαλυτό Μαγγάνιο (Mn)
σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA 0,5% w/w
Υδατοδιαλυτός Ψευδάργυρος (Zn)
σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA 1,5% w/w

Φυτά στα οποία εφαρμόζεται το Matrifruit αποκτούν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε αβιοτικές καταπονήσεις

Περισσότερα

MatrinalB

Υδατοδιαλυτό Βόριο(B) 2% w/w

Το MatrinalB είναι ένα διαφυλλικό προϊόν για την πρόληψη και αντιμετώπιση των τροφοπενιών βορίου

Περισσότερα

Microfort

Υγρό μίγμα θρεπτικών ιχνοστοιχείων:

Βόριο (Β),χαλκός (Cu), Μαγγάνιο (Mn) και Ψευδάργυρο (Zn)

Το Microfort είναι ένα σκεύασμα πλούσιο σε ιχνοστοιχεία συμπλοκοποιημέναμε οργανικά οξέα για την αντιμετώπιση συνδυασμένων τροφοπενιών

Περισσότερα