Ενίσχυση της άμυνας των φυτών

Η νέα τάση της φυτοπροστασίας

Το Algasil παρέχει πυρίτιο στους φυτικούς ιστούς καθιστώντας τους ανθεκτικότερους, ενώ επάγει τους φυσικούς μηχανισμούς άμυνας των φυτών. Προλαμβάνει το αβιοτικό στρες των φυτών. Περιέχει εκχύλισμα φυκιών (Ascophyllum nodosum) που έχει διεγερτική δράση στις καλλιέργειες.

Περισσότερα

Τα φυτά με σωστή εφαρμογή AltosanCu αντιμετωπίζουν πιο αποτελεσματικά

το αβιοτικό στρές και αποκτούν ζωντάνια

Περισσότερα

Tα φυτά στα οποία χορηγήθηκε Copfort αποκτούν μεγαλύτερη αντοχή σε καταπονήσεις.

Περισσότερα

Φυτά στα οποία εφαρμόζεται το MimoxZn αναπτύσσουν μεγαλύτερη

ανθεκτικότητα σε αβιοτικές καταπονήσεις.

Περισσότερα

Το Kerafol επιταχύνει την ανάπτυξη των φυτών. Βοηθάει τα φυτά να ξεπεράσουν το αβιοτικό στρες. Αυξάνει την αποτελεσματικότητα άλλων εφαρμογών. Εξασφαλίζει μια ισορροπημένη ανάπτυξη ειδικά σε περιόδους στρες (ασφυξία ριζών, χαλάζι κλπ.) και προκαλεί ταχεία και συνεχόμενη βλαστική ανάπτυξη.

Περισσότερα

Φυτά στα οποία εφαρμόζεται το Deffort αποκτούν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε καταπονήσεις.

Περισσότερα

Φυτά στα οποία εφαρμόζεται το Matrifruit αποκτούν μεγαλύτερη
ανθεκτικότητα σε αβιοτικές καταπονήσεις. Περιέχει χηλικά σύμπλοκα μαγγανίου
και ψευδαργύρου καθώς και επιφανειοδραστικές ουσίες που επιτρέπουν την
καλύτερη διείσδυση και κινητικότητα των ιχνοστοιχείων αυτών στα φυτά

Περισσότερα