Basta 15 SL

Glufosinate – ammonium 15% β/ο Βοηθητικές ουσίες 85,77% β/βBasta_15SL

Καθολικό ζιζανιοκτόνο επαφής για την καταπολέμηση

πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων.

Δρα μη εκλεκτικά δι επαφής στα πράσινα μέρη των φυτών.

 

 

 

Αριθμός Εγκρισης Κυκλοφορίας 7583/26-7-1999
Τύπος σκευάσματος Υδατικό διάλυμα (SL)
Κατηγορία και Τρόπος δράσης Καταπολέμηση πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων. Δρα µη εκλεκτικά, δι΄ επαφής στα πράσινα μέρη των φυτών.
Διαθέσιμες Συσκευασίες Φιάλη 0,5 λίτρων (20 σε χ/β)
Δοχείο 5 λίτρων (4 σε χ/β)
Καλλιέργειες Αμπέλι , Αραβόσιτος , Αχλαδιά , Βαμβάκι , Βερικοκιά , Γκρεϊπ Φρουτ , Δαμασκηνιά , Ελιά , Ηλίανθος , Καλλωπιστικά , Καπνός , Κιτριά , Λεμονιά , Μανταρινιά , Μηλιά , Νεκταρινιά , Πορτοκαλιά , Ροδακινιά , Σόγια , Τεύτλα , Χέρσα
Καλλιέργεια Εχθροί / Στόχοι Δοσολογία Χρόνος & Τρόπος Εφαρμογής Τελευταία επέμβαση
πριν τη συγκομιδή (ημέρες)
Αµπέλι (1) Ετήσια ζιζάνια (αγρωστώδη & πλατύφυλλα) 553-667 (4) κ.εκ./στρέμμα με όγκο ψεκαστικού 50-80 λίτρα/στρεμμα Κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου 14
Αµπέλι (1) Πολυετή ζιζάνια (αγρωστώδη & πλατύφυλλα) 667-750 (5) κ.εκ./στρέμμα με όγκο ψεκαστικού 50-80 λίτρα/στρεμμα Κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου 14
Δενδρώδεις καλλιέργειες (1): (Μηλιά, Αχλαδιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαµασκηνιά, Ελιά, Λεµονιά, Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Γκρέιπ-Φρούτ, Κιτριά) Ετήσια ζιζάνια (αγρωστώδη & πλατύφυλλα) 553-667 (4), 667-750 (5)(6) κ.εκ./στρέμμα με όγκο ψεκαστικού 50-80 λίτρα/στρεμμα Κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου 14
Δενδρώδεις καλλιέργειες (1): (Μηλιά, Αχλαδιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαµασκηνιά, Ελιά, Λεµονιά, Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Γκρέιπ-Φρούτ, Κιτριά) Πολυετή ζιζάνια (αγρωστώδη & πλατύφυλλα) 667-750 (7) κ.εκ./στρέμμα με όγκο ψεκαστικού 50-80 λίτρα/στρεμμα Κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου 14
Μη γεωργικές εκτάσεις (2) Ετήσια ζιζάνια (αγρωστώδη & πλατύφυλλα) 553-667 (4) 667-750 (5)(6) κ.εκ./στρέμμα με όγκο ψεκαστικού 50-80 λίτρα/στρεμμα Κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου
Μη γεωργικές εκτάσεις (2) Πολυετή ζιζάνια (αγρωστώδη & πλατύφυλλα) 667, 667-1000 (7) 1000-1334 (8) 1000-2000 (9) 1334-2000 (10) κ.εκ./στρέμμα με όγκο ψεκαστικού 50-80 λίτρα/στρεμμα Κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου
Σε χωράφια µετά τη συγκοµιδή ή πριν την προετοιµασία για σπορά (3) Ετήσια ζιζάνια (αγρωστώδη & πλατύφυλλα) 553-667 (4) 667-750 (5)(6) κ.εκ./στρέμμα με όγκο ψεκαστικού 50-80 λίτρα/στρεμμα Κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου
Σε χωράφια µετά τη συγκοµιδή ή πριν την προετοιµασία για σπορά (3) Πολυετή ζιζάνια (αγρωστώδη & πλατύφυλλα) 667, 667-1000 (7) 1000-1334 (8) 1000-2000 (9) 1334-2000 (10) κ.εκ./στρέμμα με όγκο ψεκαστικού 50-80 λίτρα/στρεμμα Κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου
Ετήσιες γραµµικές καλλιέργειες (βαµβάκι, ζαχαρότευτλα, αραβόσιτος, καπνός, ανθοκοµικά φυτά) Ετήσια ζιζάνια (αγρωστώδη & πλατύφυλλα) 553-667 (4) 667-750 (5)(6) κ.εκ./στρέμμα με όγκο ψεκαστικού 50-80 λίτρα/στρεμμα α)Προφυτρωτικώς, β)Μεταφυτρωτικώς, από τις καλλιέργειες αυτές, κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου των ζιζανίων
Ετήσιες γραµµικές καλλιέργειες (βαµβάκι, ζαχαρότευτλα, αραβόσιτος, καπνός, ανθοκοµικά φυτά) Πολυετή ζιζάνια (αγρωστώδη & πλατύφυλλα) 667, 667-1000 (7) 1000-1334 (8) 1000-2000 (9) 1334-2000 (10) κ.εκ./στρέμμα με όγκο ψεκαστικού 50-80 λίτρα/στρεμμα α)Προφυτρωτικώς, β)Μεταφυτρωτικώς, από τις καλλιέργειες αυτές, κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου των ζιζανίων
Τρόπος εφαρμογής Για το αμπέλι και τις δενδρώδεις καλλιέργειες καθώς και για τη µεταφυτρωτική εφαρμογή για τις ετήσιες καλλιέργειες αυστηρά κατευθυνόμενος ψεκασμός ώστε να μην έρχεται σε επαφή µε τα πράσινα µέρη της καλλιέργειας, µε 50-80 λίτρα ψεκαστικού υγρού το στρέµµα ανάλογα µε τον όγκο της βλάστησης των ζιζανίων. Πίεση όχι μεγαλύτερη από 2 ατµ. (30 PSI) και µπεκ τύπου σκούπας.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού Συµπληρώστε το ψεκαστικό τουλάχιστον µε τα 3/4 της απαιτούµενης ποσότητας νερού. Προσθέστε την απαιτούµενη ποσότητα του σκευάσµατος αναδεύοντας το ψεκαστικό υγρό. Συµπληρώστε το υπόλοιπο νερό µε συνεχή ανάδευση.
Φυτοτοξικότητα Ψεκαστικά σταγονίδια µπορεί να προκαλέσουν ζηµιά στα φύλλα και στους βλαστούς µήκους µικρότερου των 10 εκ.
Σημάνσεις επικινδυνότητας για το χρήστη και το περιβάλλον
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προιόντος και της συσκευασίας του Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση µε κατάλληλο µηχανισµό ή γίνεται τριπλό ξέπλυµα (τα νερά του ξεπλύµατος τα ρίχνουµε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουµένως µε σχίσιµο, για τη διασφάλιση της µη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σηµεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
Επιπλέον Στοιχεία Καθαρισµός ψεκαστήρα:

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήµατα του ψεκαστικού µε νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές µε καθαρό νερό.

Παρατηρήσεις 1. Από το τρίτο έτος της ηλικίας τους. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για την προφύλαξη των φύλλων των καλλιεργειών ή των πράσινων βλαστών από τα σταγονίδια του ψεκαστικού υγρού.

2. Γήπεδα, πεζοδρόµια, σιδηροδροµικές γραµµές, άκρες δρόµων και κατά µήκος αρδευτικών ή στραγγιστικών καναλιών.

3. Η σπορά δεν πρέπει να γίνει πριν περάσουν 15 ηµέρες από τον ψεκασµό.

4. Οι µεγάλες δόσεις χρησιµοποιούνται για τα µεγάλα πλατύφυλλα ζιζάνια και τα αγρωστώδη.

5. Για τα ζιζάνια Bromus spp. (βρώµος), Hordeum murinum (αγριοκρίθαρο), Poa annua (κοινή πόα), Datura stramonium (τάτουλας), Portulaca oleracea (αντράκλα), Solanum nigrum (στύφνος), Conyza canadensis (κόνυζα) και Urtica urens (τσουκνίδα µικρή).

6. Το Ranunculus spp. (ρανούνγκουλος) είναι ανθεκτικό σε αυτές τις δόσεις.

7. Η µεγάλη δόση καταπολεµά τα ζιζάνια Cirsium arvense (κίρσιο), Lolium perenne (πολυετής ήρα), Convolvulus arvensis (περιπλοκάδα), Rubus spp. (βάτα).

8. Για τα ζιζάνια Cynodon dactylon (αγριάδα), Cyperus spp. (κύπερη), Carex spp. (ξιφάρα), Pteridium aquilinum (φτέρη), Equisetum arvense (αλογοουρά), Urtica dioika (πολυετής τσουκνίδα). Για την κύπερη που παρουσιάζει αναβλάστηση µετά από κοπή ή ζιζανιοκτονία συνιστάται επανάληψη του ψεκασµού στη δόση των 1000 κ.εκ./στρέµµα, µετά περίπου 50 ηµέρες.

9. Για το Imperata cylindrica (δεµατόχορτο): η δόση των 2000 κ.εκ. αφορά µη αρδευόµενα εδάφη.

10. Για το Phragmites spp. (νεροκάλαµο): η αρχή της άνθησης θεωρείται το πιο ευαίσθητο στάδιο για το ζιζάνιο. Η δόση των 2000 κ.εκ. αφορά µη αρδευόµενα εδάφη.

  • Υψηλές θερµοκρασίες και ηλιοφάνεια επηρεάζουν θετικά την αποτελεσµατικότητα του φαρµάκου.
  • Για καλύτερα αποτελέσµατα πρέπει να µην βρέξει πριν περάσουν 6 ώρες από τον ψεκασµό.
  • Το Basta 15 SL δεν επιδρά στα ζιζάνια που φυτρώνουν µετά την εφαρµογή του.

επιστροφή

Προσοχή!

Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως.