Καμέλια

Διμορφοθήκη

Γκαζάνι

Κυκλάμινο

Πρίμουλα

Καλαγχόη

Πανσές

Τριανταφυλλιές

Γαρδένια

Πιξάρι

Αλόη βέρα

Χαμαικυπάρισσο

Κυπαρίσσι κρες