show_image_in_imgtag.php show_image_in_imgtag.php1

Ετοιμόχρηστη παγίδα με κόλλα για ποντικούς και αρουραίους. Περιέχει 2 δίσκους με άοσμη κόλλα & το Hercules Putty (στερεωτικό παγίδας). Μεγάλης διάρκειας και ακίνδυνη για παιδιά και κατοικίδια. Διαστάσεις 13cm x 25,5cm. Μη τοξική. Εγκεκριμένη για όλες τις εγκαταστάσεις. Συσκευασία 2 τεμαχίων.