Φρεζάκι

Σκαπτικό βενζίνης 6,5 hp

Σκαπτικό βενζίνης 6,5hp