Θαμνοκοπτικό Kawasaki TJ53-2,7hp

Θαμνοκοπτικό Blue dot