Αcadian

Το οργανικό φυσικό λίπασμα Αcadian προέρχεται από φρέσκα θαλάσσια φυτά που συλλέγονται από τα παράκτια νερά του βόρειου Ατλαντικού ωκεανού στον Καναδά. Είναι μια φυσική αποθήκη κύριων και δευτερευόντων θρεπτικών στοιχείων και ιχνοστοιχείων σε χηλική μορφή

Περισσότερα

Azomin

Υγρό οργανικό αζωτούχο λίπασμα. 32% αμινοξέα και πεπτίδια. Κατάλληλο για βιολογική γεωργία

Περισσότερα

Borfast

Βόριο (Β): 11% β/β ή β/ο με υψηλή διαβρεκτικότητα και αντίσταση στην έκπλυση και στέγνωμα. Κατάλληλο για βιολογική γεωργία

Περισσότερα

Calcium Fast

Υγρό λίπασμα χηλικού ασβεστίου.

Σύνθεση: Χηλικό ασβέστιο: 30%

Περισσότερα

CET 46

Φώσφορο (P₂O₅): 15%, Κάλιο (K₂O): 20%, Μαγγάνιο (Mn) διαλυτό στο νερό: 0,1%, Μαγγάνιο (Mn) σε χηλική ένωση με  EDTA: 0,1%, Ψευδάργυρος (Zn) διαλυτός στο νερό: 0,01%, Ψευδάργυρος (Zn) σε χηλική ένωση με  EDTA: 0,01%

Πρωΐμιση, χρώμα-γεύση, ομοιόμορφη ωρίμανση

Περισσότερα

Cifamin BK

Οργανικό Άζωτο Aμινοξέων(N): 8%, Οργανικός Άνθρακας (C) βιολογικής προέλευσης: 20%, Βόρειο (B): 0,01%, Μαγνήσιο (Mn): 0,1%, Ψευδάργυρος: 0,01%

Υγρό αζωτούχο διαφυλλικό οργανικό λίπασμα. Ευνοεί την αύξηση μεγέθους των καρπών.

Περισσότερα

Cifovir (antisalt)

Διορθώνει το PH του ψεκαστικού νερού

Περισσότερα

ERT-23

Ολικό άζωτο (Ν): 5% (από το οποίο οργανικό άζωτο: 1%, Νιτρικό άζωτο: 1%, Ουρικό άζωτο: 3%), Οξείδιο του καλίου (Κ2Ο): 5%, Οργανικός άνθρακας (C): 3% και Βόριο (B): 0,3%.

Οργανικό διαφυλλικό λίπασμα N,K 5-5 με εναιώρημα βορίου (Β). Ευνοεί την ανθοφορία και τον σχηματισμό των φρούτων

Περισσότερα

Ferfast

6% Χηλικός Σίδηρος (Fe) β/β σε μορφή DTPA

Περισσότερα

Neobit

Aσβέστιο (CaO): 15%, Βόριο (Β): 0,25%

Το Νeobit είναι φόρμουλα για διαφυλλική χρήση (αλλά και υδρολίπανση) στην πρόληψη του bitter pit των μήλων, της Ξήρανσης της ράχης του αμπελιού, της Ξηρής Σήψης της τομάτας και άλλων ασθενειών λόγω έλλειψης ασβεστίου

Περισσότερα

Sulfamon

Υγρή αμμωνία με 8% Ν για συνοδευτικό του γλυφοσέιτ και για φυλλολίπανση

Περισσότερα

Zinc Fast

Ψευδάργυρός (Ζn): 10%

Υγρό οργανικό λίπασμα ιχνοστοιχείων. Για πρόληψη και θεραπεία τροφοπενίας ψευδαργύρου.

Περισσότερα