Κοκκώδη λιπάσματα


Complefert® magni-plus

14 – 7 – 14 (+11S) + 4MgO + ΤE

Σύνθετο ειδικό ΝΡΚ λίπασμα εμπλουτισμένο με Μαγνήσιο και Ιχνοστοιχεία

Περισσότερα

Complefert® bluestar

2 – 12 – 17 (+12S) + 2MgO + TE

Σύνθετο ΝΡΚ λίπασμα με Μαγνήσιο και Ιχνοστοιχεία για όλες τις καλλιέργειες. Χαρακτηρίζεται από στοιχειακή πληρότητα, ομοιόμορφη κατανομή των μακρο και μικροθρεπτικών στοιχείων σε όλους τους κόκκους, μεγάλη υδατοδιαλυτότητα του Φωσφόρου και υψηλή περιεκτικότητα σε Κάλιο και Θείο

Περισσότερα

Fertammon®

Τα Fertammon® είναι υψηλής ποιότητας λιπάσματα, που έχουν αναπτυχθεί με κριτήριο την αποτελεσματική τροφοδοσία των καλλιεργειών με Άζωτο και Θείο. Το Θείο είναι απαραίτητο θρεπτικό στοιχείο για την ολοκληρωμένη θρέψη των καλλιεργειών.

 

 

Περισσότερα

Organofert

12 – 12 – 12 ( + 14S ) + 10% Ο.Υ.

Σύνθετο NPK ΒΙΟΑΝΟΡΓΑΝΟ λίπασμα. Προκύπτει από την σύνθεση των ανόργανων θρεπτικών στοιχείων (Ν-Ρ2Ο52O-S ) με μεγάλα μόρια (χουμικά σύμπλοκα) Οργανικής Ουσίας.

Περισσότερα

Nitrocan®

Τα Nitrocan® έχουν αναπτυχθεί για να κλιμακώνουν την τροφοδοσία των φυτών με άμεσα διαθέσιμες και πλήρως αφομοιώσιμες μορφές Αζώτου. Συνδυάζουν ισορροπημένα (50 : 50) την ταχεία δράση του Νιτρικού με την παρατεταμένη διαθεσιμότητα του Αμμωνιακού Αζώτου και καλύπτουν με άριστο τρόπο τόσο τις άμεσες όσο και τις μεσοπρόθεσμες ανάγκες των καλλιεργειών.

Περισσότερα

Nutrifert® basic

11 – 15 – 15 ( + 8S )

Σύνθετο ΝΡΚ λίπασμα, πλήρες στα πρωτεύοντα μακροθρεπτικά στοιχεία που απαιτούνται για την καλή εγκατάσταση και την εύρωστη ανάπτυξη μιας καλλιέργειας. Η στοιχειακή σύνθεση του Νutrifert basic 11-15-15(+8S) το καθιστά ιδανική λύση για την βασική λίπανση των εκτατικών καλλιεργειών και της δενδροκομίας σε όλους τους τύπους των εδαφών

Περισσότερα

Nutrammon®

Τα Nutrammon® είναι υψηλής ποιότητας Αζωτούχα λιπάσματα που στον κόκκο τους συνδυάζονται με απόλυτη καθαρότητα και σε ισορροπημένη αναλογία (50 : 50) οι δύο αφομοιώσιμες για τα φυτά μορφές Αμμωνιακού ΝΗ4 και Νιτρικού ΝΟ3 Αζώτου.

Περισσότερα

Nutriphos® classic

16 – 20 – 0 ( + 13S )

Σύνθετο ΝΡ λίπασμα πλούσιο σε Άζωτο, Φώσφορο και Θείο. Περιέχει όλη (100%) την ποσότητα του Αζώτου σε Αμμωνιακή μορφή εξασφαλίζοντας την άριστη τροφοδοσία της καλλιέργειας καθ όλη την διάρκεια της βλαστικής ανάπτυξης.

Περισσότερα

Nutriphos® nova

10 – 20 – 0 ( + 13S )

Σύνθετο NP λίπασμα πλούσιο σε Φώσφορο και Θείο. Απευθύνεται σε καλλιέργειες ιδιαίτερα απαιτητικές σε Φώσφορο, τόσο κατά την εγκατάσταση των φυτών όσο και στα μεταγενέστερα στάδια της ανάπτυξής τους.

Περισσότερα

Nutriphos® oxisoil

15 – 13 – 0 ( + 14S ) + 10CaO + 2MgO

Σύνθετο NP λίπασμα με Ασβέστιο και Μαγνήσιο. Συνδυάζει τα πλεονεκτήματα ενός ΝΡ λιπάσματος και τις ιδιότητες ενός βελτιωτικού εδάφους.

Περισσότερα

Nutriphos® zinc

27 – 9 – 0 ( + 4S ) + 0,5Zn

Σύνθετο NP λίπασμα με Ψευδάργυρο. Με υψηλή περιεκτικότητα σε Άζωτο και ειδική αναλογία μεταξύ της Αμμωνιακής και της Νιτρικής μορφής το Nutriphos® zinc απευθύνεται σε καλλιέργειες με γρήγορη αρχική ανάπτυξη και μεγάλη παραγωγή φυτικής μάζας, όπως το καλαμπόκι.

Περισσότερα

Διαφυλλικά λιπάσματα


Αcadian

Το οργανικό φυσικό λίπασμα Αcadian προέρχεται από φρέσκα θαλάσσια φυτά που συλλέγονται από τα παράκτια νερά του βόρειου Ατλαντικού ωκεανού στον Καναδά. Είναι μια φυσική αποθήκη κύριων και δευτερευόντων θρεπτικών στοιχείων και ιχνοστοιχείων σε χηλική μορφή

Περισσότερα

Azomin

Υγρό οργανικό αζωτούχο λίπασμα. 32% αμινοξέα και πεπτίδια. Κατάλληλο για βιολογική γεωργία

Περισσότερα

Borfast

Βόριο (Β): 11% β/β ή β/ο με υψηλή διαβρεκτικότητα και αντίσταση στην έκπλυση και στέγνωμα. Κατάλληλο για βιολογική γεωργία

Περισσότερα

Calcium Fast

Υγρό λίπασμα χηλικού ασβεστίου.

Σύνθεση: Χηλικό ασβέστιο: 30%

Περισσότερα

CET 46

Φώσφορο (P₂O₅): 15%, Κάλιο (K₂O): 20%, Μαγγάνιο (Mn) διαλυτό στο νερό: 0,1%, Μαγγάνιο (Mn) σε χηλική ένωση με  EDTA: 0,1%, Ψευδάργυρος (Zn) διαλυτός στο νερό: 0,01%, Ψευδάργυρος (Zn) σε χηλική ένωση με  EDTA: 0,01%

Πρωΐμιση, χρώμα-γεύση, ομοιόμορφη ωρίμανση

Περισσότερα

Cifamin BK

Οργανικό Άζωτο Aμινοξέων(N): 8%, Οργανικός Άνθρακας (C) βιολογικής προέλευσης: 20%, Βόρειο (B): 0,01%, Μαγνήσιο (Mn): 0,1%, Ψευδάργυρος: 0,01%

Υγρό αζωτούχο διαφυλλικό οργανικό λίπασμα. Ευνοεί την αύξηση μεγέθους των καρπών.

Περισσότερα

Cifovir (antisalt)

Διορθώνει το PH του ψεκαστικού νερού

Περισσότερα

ERT-23

Ολικό άζωτο (Ν): 5% (από το οποίο οργανικό άζωτο: 1%, Νιτρικό άζωτο: 1%, Ουρικό άζωτο: 3%), Οξείδιο του καλίου (Κ2Ο): 5%, Οργανικός άνθρακας (C): 3% και Βόριο (B): 0,3%.

Οργανικό διαφυλλικό λίπασμα N,K 5-5 με εναιώρημα βορίου (Β). Ευνοεί την ανθοφορία και τον σχηματισμό των φρούτων

Περισσότερα

Ferfast

6% Χηλικός Σίδηρος (Fe) β/β σε μορφή DTPA

Περισσότερα

Neobit

Aσβέστιο (CaO): 15%, Βόριο (Β): 0,25%

Το Νeobit είναι φόρμουλα για διαφυλλική χρήση (αλλά και υδρολίπανση) στην πρόληψη του bitter pit των μήλων, της Ξήρανσης της ράχης του αμπελιού, της Ξηρής Σήψης της τομάτας και άλλων ασθενειών λόγω έλλειψης ασβεστίου

Περισσότερα

Sulfamon

Υγρή αμμωνία με 8% Ν για συνοδευτικό του γλυφοσέιτ και για φυλλολίπανση

Περισσότερα

Zinc Fast

Ψευδάργυρός (Ζn): 10%

Υγρό οργανικό λίπασμα ιχνοστοιχείων. Για πρόληψη και θεραπεία τροφοπενίας ψευδαργύρου.

Περισσότερα