Μάσκα 3Μ 4251

Επαναχρησιμοποιούμενες μάσκες χωρίς ανάγκη συντήρησης

3m_4251

Μάσκα Οργανικών ατμών και σωματιδίων (FFA1P2RD)
FFP2: μειώνει κατά 10 φορές τους ρύπους όπως λεπτή σκόνη, τις νεφώσεις υδατοδιαλυτών και ελαιοδιαλυτών σταγονιδίων
Α1: προστασία από οργανικούς ατμούς (με σημείο βρασμού >65οC) π.χ.ξυλένιο, η τολουόλη

– οικονομική μάσκα γιατί χρησιμοποιείται μέχρι να καταστραφεί, ή μέχρι τα σωματίδια να φράξουν τις εισόδους, ή μέχρι να κορεστούν τα φίλτρα αερίων ή μετά από ένα μήνα (όποιο συμβεί πρώτο)
-εύκαμπτη μάσκα
-με ενσωματωμένα φίλτρα
-με βαλβίδα εκπνοής
-με ρυθμιζόμενα λουράκια αυχένα και ιμάντες κεφαλής
-με σακούλα αποθήκευσης