Acaramik Ultra 1,8EC

Abamectin: 1,8% (β/o), Βοηθητικές ουσίες: 98,2% (β/β).

Εντομοκτόνο – ακαρεοκτόνο στομάχου και επαφής. Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Προκαλεί παράλυση στα έντομα με αποτέλεσμα το θάνατό τους από ασιτία.

Actara 25WG

thiamethoxam 25%, εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι

 Διασυστηματικό εντομοκτόνο ευρέως φάσματος με ευελιξία στην εφαρμογή (ριζοπότισμα και ψεκασμός φυλλώματος) που καταπολεμά μυζητικά και μασητικά έντομα

Actellic 50EC

pirimiphos-methyl 50%

Εντομοκτόνο που δρά δι επαφής και διά ατμών.

Admiral 10EC

pyriproxyfen 10 %

Εντομοκτόνο μιμητικό της ορμόνης νεότητας των εντόμων. Επιδρά στη μορφογένεση, την αναπαραγωγή και την εμβρυογένεση των εντόμων παρεμποδίζοντας την ομαλή εξέλιξη και ενηλικίωση τους.

Affirm 095SG

emamectin benzoate 0,95%, υδατοδιαλυτοί κόκκοι

Νέο μοντέρνο εντομοκτόνο για τον έλεγχο πολλών λεπιδόπτερων σε μεγάλο αριθμό καλλιεργειών. Παρουσιάζει διελασματική κίνηση

AFFIRM Opti 9.5 WG

Σύνθεση : 0,95% β/β emamectin benzoate
Στόχος : Μη διασυστηματικό εντομοκτόνο για την αντιμετώπιση λεπιδοπτέρων εντόμων που προσβάλλουν μηλοειδή και πυρηνόκαρπα. Παρουσιάζει διελασματική κίνηση. Δρα κυρίως με κατάποση. Προσδένεται στους υποδοχείς του γ- αμινοβουτυρικού οξέος (GABA) και ενεργοποιεί το κανάλι ιόντων χλωρίου. Η συνεχής εισροή ιόντων χλωρίου στο μυϊκό ιστό οδηγεί στην παράλυση και τελικά το θάνατο των εντόμων.

AMCOBAC

Εγγυημένη Σύνθεση : bacillus thuringiensis var. kurstaki (pb-54) 16 % β/β

Στόχος : Βιολογικό εντομοκτόνο στομάχου, με εκλεκτική δράση κατά προνυμφών λεπιδοπτέρων. Δρα με κατάποση, μετά την οποία οι προνύμφες σταματούν να τρέφονται και πεθαίνουν σε μερικές μέρες.

Ampligo 150ZC

chloratraniliprole 10% + lambda-cyhalothrin 5%

Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση του πράσινου σκουληκιού, της σποντόπτερας, της πιερίδας και προνυμφών φυλλώματος σε διάφορες καλλιέργειες υπαίθρου

Borneo 11SC

etoxazole 11%

Ακαρεοκτόνο επαφής. Παρεμποδίζει την εξέλιξη των αυγών και των άλλων ατελών μορφών των ακάρεων καθώσ και τη γονιμότητα των θηλυκών ατόμων

BULLDOCK 2,5 SC

Εγγυημένη Σύνθεση : beta-cyfluthrin 2.5 % β/ο

Καθαρότητα : 97.5 %

Βοηθητικές ουσίες : 97.55% β/β

Στόχος : Μη διασυστηματικό πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση μυζητικών και μασητικών εντόμων σε διάφορες καλλιέργειες. Το Beta-Cyfluthrin ανήκει στην ομάδα των πυρεθρινοειδών και δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων εντόμων και συγκεκριμένα στις διαύλους ιόντων νατρίου στις προσυναπτικές μεμβράνες των νευρικών κυττάρων.

Calypso 480SC

thiacloprid 48% β/ο

Διασυστηματικό εντομοκτόνο για την καταπολέμηση μυζητικών και μασητικών εντόμων.

Confidor Forte 200SL

imidacloprid 20,6 % β/ο

Διασυστηματικό εντομοκτόνο για τη καταπολέμηση κυρίως μυζητικών εντόμων.

Confidor Forte 200SL

Σύνθεση : acetamiprid (ασεταμιπρίντ) 20%

CYPERKILL MAX 2 EC

Cypermethrin 50%

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο, επαφής και στομάχου. Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων, παρεμποδίζοντας το κλείσιμο των διαύλων Na+ στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια συνεχή νευρομυϊκή μεταφορά μηνυμάτων, που οδηγεί σε υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόμων. Επίσης ασκεί αντιτροφική δράση.

Imidan 50WP

 Phosmet 50.0 % β/β

Οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση μασητικών και μυζητικών εντόμων

Insegar 25WG

fenoxycarb 25%, υδατοδιασπειρόμενοι κόκκοι

O αξιόπιστος ρυθμιστής ανάπτυξης των εντόμων με μοναδικό τρόπο δράσης στα αυγά και τις προνύμφες των λεπιδοπτέρων, της ψύλλας και των κοκκοειδών σε πολλές καλλιέργειες

Confidor O TEQ

imidacloprid 20% β/ο, ελαιώδες εναιώρημα

Διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου

Decis Protech 1,5EW

deltamethrin 1,5% β/ο
Εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την αντιμετώπιση μυζητικών και μασητικών εντόμων

Decis 2,5EC

deltamethrine 2,5% β/ο

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο για την καταπολέμηση μυζητικών και μασητικών εντόμων

 

Eforia 045ZC

thiamethoxam 3% β/ο + lambda-cyhalothrin 1,5% β/ο

μείγμα από μικροκάψουλες σε εναιώρημα και πυκνό εναιώρημα

Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση μυζητικών και μασητικών εντόμων

Envidor 240SC

Spirodiclofen 24% β/ο

Ακαρεοκτόνο φυλλώµατος, για την προστασία των µηλοειδών (µηλιά-αχλαδιά), εσπεριδοειδών (λεµονιά-πορτοκαλιά), της ροδακινιάς και του αµπελιού από τα ακάρεα.

Karate Zeon 10CS

lambda-cyhalothrin 10%, εναιώρημα μικροκαψυλίων

Tο Karate Zeon 10 CS ενισχυμένο πάντα με την τεχνολογία Zeon απευθύνεται σε υπεύθυνους παραγωγούς, καθώς συνδυάζει υψηλή αποτελεσματικότητα και μεγαλύτερη διάρκεια δράσης στην καταπολέμηση ευρέως φάσματος μασητικών και μυζητικών εντόμων.

LAMDEX 2,5 WG

Δραστική Ουσία : Lambda-cyhalothrin 2,5 %

Τρόπος Δράσης : Το LAMDEX 2,5 WG είναι ευρέως φάσµατος πυρεθρινοειδές εντοµοκτόνο και δρα δι’ επαφής και διά στοµάχου µε προληπτική και κατασταλτική δράση, για την αντιµετώπιση µυζητικών καθώς και µασητικών εντόµων σε διάφορες καλλιέργειες ?ρα στο νευρικό σύστηµα των εντόµων, παρεµποδίζοντας το κλείσιµο των διαύλων Na+ στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα µια συνεχή νευροµυϊκή µεταφορά µηνυµάτων, πράγµα που οδηγεί σε υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόµων.

LARACNI 1.8 EC

Δραστική Ουσία : Abamectin 1,8%

Τρόπος Δράσης : Εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο στομάχου και επαφής κατά των κινητών μορφών εντόμων και ακάρεων. Προκαλεί παράλυση στα έντομα με αποτέλεσμα το θάνατό τους από ασιτία, σε διάστημα 3-5 ημερών από τον ψεκασμό.

Match 5EC

lufenuron 5%, γαλακτωματοποιήσιμο υγρό

Το καταξιωμένο εντομοκτόνο, για θερμοκηπιακές καλλιέργειες, κατά των λεπιδόπτερων και του θρίπα

MAVRIK AQUAFLOW

Εγγυημένη Σύνθεση : tau-fluvalinate 24 % β/ο

Βοηθητικές ουσίες : 76% β/β

Στόχος : Εντομοκτόνο με δράση επαφής και στομάχου στο νευρικό σύστημα των εντόμων. Διαθέτει πολύ καλή αρχική αποτελεσματικότητα και διάρκεια δράσης. Η πλήρης αποτελεσματικότητά του διαπιστώνεται περίπου 3 ημέρες μετά την εφαρμογή και διαρκεί μέχρι 14 ημέρες. Έχει παράλληλα και ακαρεοκτόνο δράση.

Mesurol 500SC

methiocarb 50% β/ο

Εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για τη καταπολέμηση του Θρίπα της Καλιφόρνιας

METHOCHLOR 48 EC

Δραστική Ουσία : Chlorpyrifos 48%
Τρόπος Δράσης : Οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο επαφής, στομάχου και αναπνοής, για την καταπολέμηση μυζητικών και μασητικών εντόμων.

Oberon 240SC

piromesifen: 24%

Εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο για την καταπολέμηση των τετρανύχων και του αλευρώδη σε καλλιέργειες κηπευτικών θερμοκηπίου και των τετρανύχων στα καλλωπιστικά θερμοκηπίου

PERFEKTHION TOP 40 EC

Εγγυημένη Σύνθεση : dimethoate 40 % β/ο

Στόχος : Οργανοφωσφορικό διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου.

Pirimor 50WG

pirimicarb 50%, βρέξιμοι κόκκοι

Εκλεκτικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου με παράλληλη δράση ατμών για την καταπολέμηση των αφίδων με έγκριση σε πολλές καλλιέργειες

Plenum 50WG

pymetrozine 50%, βρέξιμοι κόκκοι

Διασυστηματικό προϊόν για αφίδες και αλευρώδη με μοναδικό και αποκλειστικό τρόπο δράσης. Ιδανικό προϊόν σε προγράμματα IPM και διαχείρισης ανθεκτικότητας

Profil 20SG

Acetamiprid: 20% β/β

Διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου με ευρύ φάσμα δράσης εναντίον κυρίως μυζητικών εντόμων όπως οι αφίδες, οι αλευρώδεις και ορισμένα λεπιδόπτερα όπως ο φυλλοκνίστης των εσπεριδοειδών (Phyllocnistis citri)

Runner 240SC

methoxyfenozide 24% β/ο

Εντομοκτόνο λεπιδοπτέρων, ωοκτόνο, προνυμφοκτόνο, με νέο μηχανισμό δράση. Pυθμιστής της ανάπτυξης των εντόμων και δρα ως μιμητικό της ορμόνης έκδυσης, της εκδυσόνης, στις προνύμφες των λεπιδοπτέρων

SUPPORT 97,6 EC

Εγγυημένη Σύνθεση : paraffin oil 83 % β/ο

Καθαρότητα : 100 %

Στόχος : Εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο επαφής με δράση σε όλα τα στάδια: ακμαία, κινητές μορφές και αυγά.

Therbonal 28,75EC

Etofenprox: 28,75% β/ο

Μη εστερικό πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο με δράση επαφής και στομάχου

Teppeki 50WG

Flonicamid: 50% β/β, βρέξιμοι κόκκοι

Διασυστηματικό εντομοκτόνο με δράση ενάντια σε μυζητικά έντομα της τάξης των Ημιπτέρων (Αφίδες, Αλευρώδεις). Ανήκει στη νέα χημική ομάδα των πυριδινοκαρβοξαμιδίων και η δράση του εντοπίζεται στην εκλεκτική παρεμπόδιση της διατροφικής συμπεριφοράς των εντόμων, με αποτέλεσμα τα έντομα αυτά να σταματούν αμέσως να τρέφονται και να πεθαίνουν σε 1-3 ημέρες μετά την εφαρμογή.

Voliam Targo 063SC

chloratraniliprole 4,5% + abamectin 1,8%

Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση της καρπόκαψας, φυλλορυκτών, φυλλοδετών και τετρανύχων, ψύλλας στα μηλοειδή, καρπόκαψας, τετρανύχων, θριπών και ανάρσιας στα πυρηνόκαρπα και λεπιδοπτέρων, τετρανύχων και λυριόμυζας στα λαχανικά θερμοκηπίου

ZIPPY 10 CS

Εγγυημένη Σύνθεση : lambda-cyhalothrin 9.53 % β/ο

Στόχος : Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο, ευρέως φάσματος, δρα δι’ επαφής και διά στομάχου με προληπτική και κατασταλτική δράση, για τον έλεγχο μυζητικών και μασητικών εντόμων σε διάφορες καλλιέργειες. Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων, παρεμποδίζοντας το κλείσιμο των διαύλων Na+ στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια συνεχή νευρομυϊκή μεταφορά μηνυμάτων, που οδηγεί σε υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόμων.