Αρουριν block

Τρωκτικοκτόνο δόλωμα σε κύβους παραφίνης. Ισχυρό αντιπηκτικό με Bromadiolone 0,005%, αποτελεσματικό εναντίων ποντικών και αρουραίων, ανθεκτικών και μη, σε άλλα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα. Aποτελεσματικό με μια μόνο λήψη του δολώματος.

Αρουτόξ

Τρωκτικοκτόνο δόλωμα σε σπόρους (σιτάρι). Ισχυρό αντιπηκτικό μιας λήψης για γεωργική και οικιακή χρήση με chlorophacinone 0,005%.

Generation Block

Τρωκτικοκτόνο δόλωμα τελευταίας γενιάς σε κύβους παραφίνης (κύβοι 10gr, 20gr, με τρύπα) με Difethialone 0,0025%. Ισχυρό αντιπηκτικό, αποτελεσματικό εναντίων ποντικών και αρουραίων, ανθεκτικών και μη, σε άλλα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα. Aποτελεσματικό με μια μόνο λήψη του δολώματος. Με ειδικό σχήμα για εύκολο ροκάνισμα.

Manifesto Block

Τρωκτικοκτόνο δόλωμα σε κύβους παραφίνης (κύβοι με τρύπα 20gr). Ισχυρό αντιπηκτικό με Difenacoum 0,005%, αποτελεσματικό εναντίων ποντικών και αρουραίων, ανθεκτικών και μη, σε άλλα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα. Aποτελεσματικό με μια μόνο λήψη του δολώματος.

Redy

Ετοιμόχρηστο σπρέι για κατσαρίδες, μύγες, κουνούπια, μυρμήγκια, κλπ. Δραστική ουσία: deltamethrin

Βιολέν block

Τρωκτικοκτόνο δόλωμα σε κύβους παραφίνης (κύβοι 25gr με σύρμα, κύβοι 12,5gr με τρύπα, ροδέλα με τρύπα 25gr, κουφέτα 2,5gr). Ισχυρό αντιπηκτικό μιας λήψης για γεωργική και οικιακή χρήση με brodifacoum 0,005%

Βιολεν Bait

Τρωκτικοκτόνο δόλωμα σε μορφή pellets και tea bag. Ισχυρό αντιπηκτικό μιας λήψης για γεωργική και οικιακή χρήση με brodifacoum 0,005%.

Ποντικοπαγίδα Rat-a-trap

Ετοιμόχρηστη παγίδα με κόλλα για ποντικούς και αρουραίους

Ποντικοπαγίδα Rat stop

Έτοιμη παγίδα με κόλλα και δόλωμα για αρουραίους.

Αρουρίν bait

Τρωκτικοκτόνο δόλωμα σε σπόρους (σιτάρι, βρώμη, καλαμπόκι, αλεσμένους σπόρους, κλπ.). Ισχυρό αντιπηκτικό μιας λήψης για γεωργική και οικιακή χρήση με Bromadiolone 0,005%