Φασόλια

Μαυρομάτικο Τήνου

Ψιλόσπερμη ποικιλία 60-65 ημερών. Αμπελοφάσουλο με πράσινο λοβό 20-25 cm στρογγυλής διατομής με λευκό σπόρο. Φασόλι κατάλληλο για φρέσκια σαλάτα.

Trebona

Πρώιμη ποικιλία 60-65 ημερών, πολύ παραγωγική και σταθερή, κατάλληλη
για θερμοκηπιακή και υπαίθρια καλλιέργεια με φυτό μέσης ευρωστίας. Λοβός τύπου ‘’ζαργάνα’’, 1,7x21 cm, πράσινος, τρυφερός, χωρίς ίνες με άσπρο μεσαίου μεγέθους σπόρο.

Helda

Πολύ παραγωγική ποικιλία με εξαιρετικής ποιότητας παραγωγή. Ο λοβός είναι
πλατύς με ωραίο πράσινο χρώμα, τρυφερός και άνευρος, έχει μήκος 22-25 cm με λευκό σπόρο. Μπορεί να καλλιεργηθεί τόσο στο ύπαιθρο όσο και στο θερμοκήπιο. Ποικιλία ανθεκτική στη μωσαϊκωση.