Σέσκουλο

Erbette (Ντόπιο)

Ντόπια ποικιλία με πράσινα φύλλα, πρώιμη και πολύ παραγωγική με θαυμάσια γεύση

White Silver 2 (Πλατύφυλλο)

Ποικιλία που δίνει φυτά υψηλά με μεγάλη φυλλική μάζα και βλαστούς λευκούς. Φύλλα μεγάλα και πλατεία με μίσχο άσπρο και χονδρό. Είναι ιδαίτερα παραγωγική ποικιλία ανθεκτική σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Verde A Costa Larga Argentata 3 (Πλατύφυλλο)

Ποικιλία μεγάλων αποδόσεων με πλατιά φύλλα και μεγάλη ανθεκτικότητα στο ξεβλάστωμα.