Πράσο

Gigante de Bulgaria

Μεσόπρωιμη ποικιλία με φύλλωμα φωτεινό πράσινο, στέλεχος κυλινδρικό, μετρίου μήκους και σχετικά χονδρό.

Bulgaarse Reuzen (Καλαμόπρασσο)

Ποικιλία ντόπια με εξαιρετικά ψηλό, χονδρό πολύ εντυπωσιακό στέλεχος. Διακρίνεται για τη μεγάλη παραγωγή της και το ομοιόμορφο κυλινδρικό λευκό στέλεχος.