Πιπεριά

Capsicum annuum

Σπόροι/γρ: 130-150, Ποσότητα/στρ: 30-50 γρ. ή 3.000-3.500 φυτά. Αποστάσεις φύτευσης: 60x80 εκ. ανά γραμμή, 40x50 εκ  ανα φυτό. Παραγωγή: 2-4.000 κιλά υπαίθρια, 4.000-5.000 κιλά σε θερμοκήπιο

Π13

Μεσοπρώιμη ποικιλία τύπου "κέρατο" με ανοικτοπράσινο καρπό 16-18 cm με λεπτά τοιχώματα που στην πλήρη ωρίμανση γίνεται κίτρινος

Π14

Όψιμη ντόπια ποικιλία με άριστη ποιότητα παραγωγής. Καρπός τετράλοβος (ντολμάς) με λεπτά τοιχώματα, ανοιχτοπράσινου χρώματος που στην πλήρη  ωρίμανση γίνεται κίτρινος με διαστάσεις  διαστάσεις 9x9cm περίπου.

Antigoni F1

Υβρίδιο πολύ πρώιμο εξαιρετικά παραγωγικό, κατάλληλο για υπό κάλυψη και για υπαίθρια καλλιέργεια. Το φυτό είναι μέσης ανάπτυξης , ζωηρό με πλούσιο φύλλωμα που προστατεύει τους καρπούς από τα ηλιοεγκαύματα. Καρποί τετράλοβοι τετραγωνικής διατομής, 8x8cm, ανοιχτοπράσινου χρώματος και βάρος περί τα 160-180g με εξαιρετική διασημότητα και αντοχή στις μεταφορές

Thor F1

Μεσοπρώιμο πολύ παραγωγικό υβρίδιο τύπου "ΦΛΩΡΙΝΗΣ" κατάλληλο για θερμοκηπιακή και υπαίθρια καλλιέργεια. Φυτό όρθιο με καρπό έντονα κόκκινου χρώματος μήκους 20-22 cm και σαρκώδη τοιχώματα.

Raiko RZ F1

Πιπεριά τύπου ντολμά. Καρπός ανοιχτού πράσινου χρώματος με σταθερό σχήμα σε όλο τον κύκλο της καλλιέργειας. Φυτό εύρωστο με πολύ υψηλή παραγωγή

Vaso RZ F1

Πιπεριά τύπου κέρατο κατάλληλη για την ελληνική αγορά. Με υψηλή παραγωγή, πρώιμη, ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Dimitri F1

Μεσοπρώιμο πολύ παραγωγικό υβρίδιο τύπου "ΦΛΩΡΙΝΗΣ" κατάλληλο για θερμοκηπιακή και υπαίθρια καλλιέργεια. Φυτό όρθιο, μέτρια ζωηρό με καλή κάλυψη των καρπών. Καρπός διαστάσεων 20x6 cm και βάρους περίπου 150g με μέτρια τοιχώματα που όταν ωριμάσει γίνεται βαθύ κόκκινο. Ανθεκτικότητες: PMMoV 0,1,2.