Παντζάρι

Detroit 2

Παντζάρι ολοστρόγγυλό, με έντονο ερυθρό χρώμα μέσα και έξω και με διάμετρο περίπου 5 cm. Φυτό με κοντό φύλλο. Παραγωγή ομοιόμορφη που ωριμάζει στις 60 περίπου ημέρες

DETROIT 5 (Lorena)

Ποικιλία πρώιμη κατάλληλη για όλες τις εποχές με μεγάλη ανεκτικότητα στο ξεβλάστωμα. Φύλλα πράσινα ζωηρά με κόκκινες νευρώσεις και μέτριο μίσχο. Υπόγειο μέρος μεγάλο στρογγυλό και ομοιόμορφο χωρίς εξωτερικά ριζίδια με έντονο κόκκινο χρώμα στο εσωτερικό χωρίς άσπρους δακτυλίους. Ποικιλία με ομοιόμορφη παραγωγή υψηλής ποιότητας.