Μαϊντανός

GIGANTE D' ITALIA (ΓΙΓΑΣ)

Ποικιλία πρώιμη, εξαιρετικά παραγωγική με πλούσιο βαθύ πράσινο φύλλωμα ιδιαίτερα πλατύ και με ωραίο άρωμα. Δίνει πολλές κοψιές.

COMUNE 2 (Ντόπιος)

Ποικιλία πολύ πρώιμη, λεπτόφυλλη εξαιρετικά αρωματική και παραγωγική. Φύλλωμα σκούρου πράσινου χρώματος που προσφέρεται για πολλές κοψιές.