Λάχανο

Rufus F1

Κόκκινο πρώιμο λάχανο 75-80 ημερών. Κεφαλή ομοιόμορφη βάρους 2-3kg πολύ συνεκτική και ανθεκτική. Έχει καλή παραμονή στο χωράφι.

Torpedo F1

Υβρίδιο μεσοόψιμο 100-110 ημερών. Κεφαλή πολύ καλή 2-3 kg με σχήμα σφαιρικό. Το φύλλωμα είναι ημίσκληρο με χρώμα σκουροπράσινο. Παρουσιάζει πολύ καλή παραμονή στο χωράφι.

Express F1

Υβρίδιο 95 ημερών, κατάλληλο για μεφυτεύσεις από το τέλος του καλοκαιριού και για συγκομιδή το Χειμώνα ως νωρίς την Άνοιξη. Κεφαλή συμπαγής και συνεκτική ελαφρά πεπλατυσμένη με φύλλα μαλακά και τρυφερά με ελκυστικό λαμπερό πράσινο χρώμα και βάρος 1,5-2 Kg. Φυτό ημιόρθιο με καλή συμπεριφορά στο κρύο, καλή διατηρησιμότητα στο χωράφι και ανθεκτικότητα στις μεταφορές και στο black rot.

Dolores F1

Υβρίδιο πολύ παραγωγικό με φυτό που φθάνει τα 70 cm. Τα λαχανάκια έχουν φύλλα τρυφερά με ανοιχτοπράσινο χρώμα και παρουσιάζουν μεγάλη μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα.