Κουνουπίδι

Alpha 7 F1

Πολύ πρώιμο κουνουπίδι 65-70 ημερών κατάλληλο για συγκομιδή από τις αρχές Οκτωβρίου ως τα τέλη Νοεμβρίου. Εχει πλούσιο φύλλωμα με καλή κάλυψη κεφαλής. Η κεφαλή είναι στρογγυλή, κατάλευκη, πολύ συνεκτική με βάρος 1,5-2 Kg. Έχει καλή παραμονή στο χωράφι.

Presto F1

Μεσοπρώιμη ποικιλία 70-75 ημερών, κατάλληλο για συγκομιδή Νοέμβριο-Δεκέμβριο. Φύλλωμα δυνατό με καλή κάλυψη κεφαλής. Κεφαλή στρογγυλή, ομοιόμορφη, πολύ συνεκτική, κατάλευκη, βάρους 1,5-2 kg. Πολύ καλή παραγωγή και διατηρησιμότητα στο χωράφι.

Igloo

Ποικιλία μεσοπρώιμη, σταθερή με πολύ καλής ποιότητας παραγωγή. Φυτό ζωηρό, 75 ημερών με ολόλευκη και σφιχτή κεφαλή περίπου 2 Kg και με πολύ καλή κάλυψη από τα φύλλα. Ποικιλία με πολύ καλή προσαρμογή στο ελληνικό περιβάλλον.

Di Sicilia Violetto (Porfyra) F1

Υβρίδιο πρώιμο 75-80 ημερών με πολύ καλής ποιότητας κεφαλή, χρώματος έντονου μωβ. Το φυτό είναι ζωηρό και παραγωγικό με μεγάλη ομοιομορφία στην παραγωγή του. Κεφαλή σφαιρική, συνεκτική, βάρους 1-2 κιλών.