Κουκιά

Superaguadulce (Smeralda)

Μεσοόψιμη ποκιλία εξαιρετικά παραγωγική με λοβό λαμπερού πράσινου χρώματος που φθάνει τα 27-29 cm. με 7-8 μεγάλους και πλατείς σπόρους. Φυτό ζωηρό που φθάνει τα 80-90 cm.

Extra Precoce a grano violetto (Negreta)

Ποικιλία εξαιρετικά πρώϊμη με λοβό 25-26 cm. με 6-7 σκουροπράσινους σπόρους που παίρνουν λαμπερό πράσινο χρώμα μετά την πλήρη ωρίμανση.