Αρακάς

Onward

Μεσοόψιμη ποκιλία 75-80 ημερών. Το φυτό έχει ύψος 80-90 cm και ο λοβός είναι σκουροπράσινος με 9-10 σπόρους.

Utrillo

Πρώιμη πολύ παραγωγική ποικιλία με φυτό ημιαναρριχώμενο ύψους 70-80 εκ. Ο λοβός φθάνει τα 12-13 εκ. με 9-10 σπόρους. Είναι πρωιμότερη της RONDO και είναι ιδανική για μαζική συγκομιδή.

Rondo

Ποικιλία με μεγάλη προσαρμοστικότητα σε διαφορετικες συνθήκες. Είναι πρώιμη (70-75 ημερών) και παραγωγική με πολύς καλής ποιότητας σκούρο- πράσινο λοβό που περιέχει 10-11 σπόρους.